България е изнесла селскостопанска продукция за над 4,9 млрд. лева през 2015 г.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Зърнените и маслодайни култури запазват доминиращите си позиции За 2015 година износът на първична и непреработена  селскостопанска  продукция от България възлиза на малко над 4,9 млрд. лева, пише в анализ на inteliagro.bg. Това е спад от 2% спрямо предходната година, като делът на износа на селскостопанска продукция от общия за страната е 11%. Според експертите…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар