USDA: Реколтата от зърно в света може да стигне 1,705 млн. тона

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
pshenicaНай-големите страни-производители на зърно продължават да
увеличават своето производство. Това отразяват в оценките си и експертите от
американския департамент по земеделие (USDA) в доклада си от месец април. Според тях реколтата от зърно в
света през 2015/16 година може да достигне до  1,705 млн. тона спрямо 1,701 млн. тона от
преди месец.

С над 6 млн. тона по-висока реколта от пшеница в света през
2015/16 г.
Реколтата от пшеница през 2015/16 година в света по последни
данни на USDA се
очаква да достигне до 733,14 млн. тона, което е с 6,6 млн. тона повече в сравнение
с предходната година. На месечна база върху повишението на оценката е повлияла
основно прогнозата за ЕС, където се очаква реколтата от пшеница през текущия
сезон да достигне до 160 млн. тона , което е с 3,4 млн. тона повече в сравнение
с 2015/16 г. Що се отнася до другите региони, експертите оставят без промяна
оценките си за страните от Черноморския басейн  и САЩ.
Добрата реколта предполага и нови рекордни запаси, което ще
продължи да държи цените на пшеницата на международните пазари под натиск. Анализаторите
от AgResourse  вече предричат, че през
2016 година може да се стигне до десетгодишно дъно в цените не само на
пшеницата, но и на царевицата.
Специализираният портал UkrAgroConsult съобщи, позовавайки се на първият за годината ценови доклад на
консултантската компания, че декемврийските фючърси на пшеницата на борсата в
Чикаго могат да се обезценят с 25% до 2,8 долара за бушел. Влияние върху цените
зад Океана както и се очакваше може да окаже лошият американски експорт на
пшеница, както и все по-голямата конкуренция на евтината и висококачествена пшеница
от ЕС и Черноморския регион. В подкрепа на това е и информацията, че пшеницата
от новата руска реколта може да е с 20 долара по-евтина в сравнение с тази от
старата.  „Очакванията на пазара са за
спад в цените”, заяви Евгений Рубинчик, цитиран от „Интерфакс.  В края на март  котировките на руската пшеница със срок на
доставка юли-септември се продават при  176-177 долара за тон, докато за сравнение
през март 2015 фючърсите от новата реколта са вървели при 197 долара за
тон.  Пшеницата от реколта 2015/16 бележи
леко поскъпване от средата на март, и в момента се предлага при около 183
долара за тон.
Към 12 април по информация на agrarheute.com пшеницата със
срок на доставка през септември се търгува на борсата в Париж при 160  евро за тон, а контрактите със същия срок на
доставка в Чикаго се продават при 149,46 евро за тон.
У нас цената на пшеницата по данни на експертите от
Софийската стокова борса се е понижила с 19% за година. В момента тя се продава
при 270 лева  за тон без ДДС, при 330
лева за тон без ДДС през април 2015 година. Към момента според Антоанета
Белопитова буферът между старата и новата реколта е около 1 млн. тона, като се
очаква да намалее на половина до излизането на пазара на пшеницата от реколта
2016/17 година . Нормално запасите у нас възлизат на 100-200 хил. тона.
Решението на Египет да допусне страната ни до участие в търговете за зърно
според експертите ни може да активизира пазара, но страната ни все още не
разполага с необходимите логистични ресурси за повишаване износа на пшеница от
българските пристанища.
Оценки за
реколтата  от пшеница за по-важните производствени региони
USDA
 регион
2014/15
Декември
2015/16
Януари
2015/16
Февруари
2015/16
Март
2015/16
Април
2015/16
В света
726,45
734,93
735,39
       735,77
      732,32
733,14
ЕС
156,45
157,66
157,98
157,98
158,46
160,00
САЩ
55,13
55,84
55,84
55,83
55,84
55,84
Русия
59,08
60,50
61,00
61,00
61,00
61,00
Украйна
24,75
27,00
27,00
27,25
27,25
27,25
Каахстан
13,00
14,00
14,00
13,75
13,75
13,75
Източник: http://www.usda.go
Реколтата от царевица с 2,4 млн. тона нагоре
Въпреки че остава далеч под рекордното ниво от миналата
година, реколтата от царевица в света през 2015/16 година  също се увеличава. През април експертите от
департамента по земеделие коригираха нагоре  с нови 2,4 млн. тона своята оценка- до 972
млн. тона
. Както и при пшеницата не се забелязват промени в оценките при
отделните страни производители с изключение на Аржентина,  за която се очаква реколтата от царевица да
достигне до 28 млн. тона спрямо 25 млн. тона преди година, като най-вероятно
причина за това е, че мотивирани от новата политика на правителството за отмяна
на експортните мита върху зърнените култури, местните фермери са решили да
увеличат обработваемите площи. От AgResourse прогнозираха, че новата реколта от
царевица в Аржентина може да достигне до 39-40 млн. тона спрямо 27 млн. тона. Подобен
ръст би довел до значително увеличаване на аржентинския експорт на зърно.
Отчитайки и очакванията за още по-добри добиви от зърно в Бразилия, то според
анализаторите Южна Америка може да стане експортен център, който може да
промени ситуацията на световния пазар.  От Informa Economics също повишиха оценките си за
реколтата от царевица в основните южноамерикански производители, информира UkrAgroConsult.  За Аржентина се прогнозира увеличение на
добивите с 1 млн. тона  спрямо
предходната реколта до 27,5 млн. тона, като към момента фермерите вече са
събрали 15% от новата реколта. Кампанията по прибиране на царевицата завършва през
август. За Брразилия се очаква реколта от 83,7 млн. тона царевица, което е с
1,3 млн. повече в сравнение с прогнозата от март, но с 1 млн. тона под
миналогодишните добиви.
По-високи добиви от царевица анализаторите  от AgResourse  очакват и за САЩ, като там реколтата може да
достигне до ниво от 14,4 млрд. бушела заради намеренията на фермерите да увеличат
обработваемите площи , които по данни на американския департамент по земеделие
могат да достигнат до историческото трето място след  1944
година
насам.
При търговията на големите борси от 12 април  царевицата в Париж със срок на доставка през
август се продаваше при 160 евро за тон, а зад Океана фючърсите със срок на
доставка през септември  се търгуваха при
малко над 125 евро за тон.
Що се отнася до Европа, експертите на USDA минимално
понижават  оценката си за реколтата от
царевица за 2015/16 година, като според повече анализатори се очаква ЕС да
започне внос на царевица за да задоволи потреблението си. У нас цената на
царевицата на зърно е около 260 лева на тон без ДДС, което е спад с 4% на
годишна база. За сравнение през април 2015 година царевицата се е продавала при
около 270 лева за тон.
Оценки за
реколтата от царевица  за по-важните производствени региони
USDA
.  регион
2014/15
Декемри 2015/16
Януари
2015/16
Февруари
2015/16
Март
2015/16
Април
2015/16
В света
1001,74
973,87
967,93
970,08
969,64
972,13
САЩ
361,09
346,82
345,49
345,49
345,49
345,49
Аржентиа
25,00
25,60
25,50
27,00
27,00
28,00
Бразилия
82,00
81,50
81,40
84,00
84,00
84,00
ЕС
75,29
57,75
57,75
57,75
57,75
57,74
Украйна
28,45
23,00
23,50
        23,30
      23,30
23,33
Източник: http://www.usda.go
Реколтата от соя остава стабилна
И през април по оценки на експертите от USDA реколтата от соя
в света през 2015/16 година  ще остане
над 320 млн. тона или с 1,6 млн. тона повече в сравнение с предходния сезон.
Тук с 1 млн. тона е увеличена оценката за Аржентина, чиято реколта се очаква да
достигне до 59 млн. тона. Бразилия остава на нивото от 100 млн. тона. Анализаторите
от Informa Economics също увеличиха през април
с 500 хил. тона оценката си за аржентинската реколта от соя до 59,5 млн.
тона. Прогнозата им за реколтата в Бразилия също надвишава тази на американския
департамент със 500 хил. тона- 100,5 млн. тона, макар че е намалена  с 800 хил. тона спрямо тази от март.
Слабото търсене на соев шрот от страна на Китай и
натрупаните запаси от соя в Южна Америка   според
анализаторите на AgResourse могат да доведат до спад в цените на международните
пазари. Поднебесната империя, която през миналата година внесе 70% от
предложената на международния пазар соя, вече обяви че има намерение да увеличи
вътрешното си производство на тази култура за хранителната индустрия. Въпреки
това страната ще продължи да внася соя за фураж.  Рекордните запаси в Г3 (САЩ, Бразилия и
Аржентина)
както и спада в търсенето на суровина от Китай ще окажат влияние
върху цените на соята, като  освен това
се очаква през следващата година производството на соя в Бразилия за пръв път
да надмине това в САЩ.  Юлските контракти
на соята се търгуваха към 12 април на борсата в Чикаго при малко над 300 евро
за тон.
Оценки за
реколтата  от соя за по-важните производствени региони
USDA
 регион
2014/15
Декември 2015/16
Януари
2015/16
Февруари
2015/16
Март
2015/16
Април
2015/16
В света
318,50
320,11
319,01
320,51
320,21
320,15
САЩ
108,01
108,35
106,95
106,95
106,93
106,93
Аржентина
60,00
57,00
57,00
58,50
58,50
59,00
Бразилия
94,5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Източник: http://www.usda.go
Стабилни цени на маслодайните култури у нас
По информация на Софийска стокова борса цената на рапицата
през април 2016 година е с 4% по-висока спрямо аналогичния период на 2015
година. В момента тя се търгува при 650 лева за тон без ДДС, докато през
миналата година по същото време е струвала 625 лева за тон. На международните
пазари от няколко месеца насам цената на рапицата остава стабилна след
известните сътресения от края на 2015 година, и в момента в Париж тя се продава
при 367 евро за тон. Цената на слънчогледа остава на нивото от 2015 година-
около 660 лева за тон без ДДС, като се наблюдава лек спад на тримесечна
база.  Спад на годишна база в цената на
слънчогледа се наблюдава само в Русия- 368 евро за тон.
Мартин Иванов
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар