Ръст с 1% до 3 млрд. лева на вноса на аграрна продукция през 2015 г.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Внасяме продукция основно от сектори, в които нямаме конкурентно производство Делът на вноса на първична и преработена аграрна продукция у нас през 2015 година се е увеличил с 1% в сравнение с предходната  година - до 5,5% от общия експорт на страната. Това се казва в анализ на inteliagro.bg. В парична стойност той е възлизал…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар