Слабо развитие и ниско потребление характеризират месодайното говедовъдство у нас

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Голяма част от продукцията се формира не от животни с месодайни, а с маслодайни качества Месодайното направление в говедовъдството у нас  е твърде слабо развито, като голяма част от продукцията се формира от животни с млекодайни характеристики. Това констатира по време на презентация на тема  „Предизвикателства пред развитието на месодайното говедовъдство” Стилиян Гребенчарски от  inteliagro.…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар