Рекордни добиви от царевица и соя през 2016/17 г. очакват американски експерти

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post
carevitsa2
В началото
на май
американският департамент по земеделие (USDA) публикува първите си прогнози за
добивите от основните зърнени и маслодайни култури през 2016/17 година. Прави
впечатление, че докато при  пшеницата
глобалните добиви ще са на нивото на 2014/15 година, то при царевицата и соята
те могат да надминат  досегашните рекорди
от по-миналата стопанска година. 

Реколтата  от пшеница остава висока
Въпреки че
ще е с малко над 4 млн. тона по-слаба, реколтата от пшеница в света през
новата стопанска година ще остане висока726,99 млн. тона, което
се доближава до показателя през 2014/15 година. Първите прогнозни оценки на
експертите показват най-вече спад на реколтата в страните от ЕС с 3,5
млн. тона спрямо 2015/16 година до 156,50 млн. тона. Ако се оправдаят,
то подобни добиви също биха били доста близки до тези от 2014/15 стопанска
година. За големите страни производители от Черноморския басейн от USDA  очакват по-добра реколта в Русия 63,00 млн. т (+1,94 млн. т)
и по-слаби за Украйна -24 млн. т (-3,2 млн. т) и Казахстан-13,00 млн. тона
(-0,75 млн. т). По отношение на американската пшеница от USDA очакват, че новата реколта ще е с
1,47 млн. тона по-слаба спрямо 2015/16 година, и ще достигне до 54,37 млн.
тона.  Междувременно  от департамента по земеделие на САЩ съобщиха,
че се подобрява състоянието на посевите със зимна пшеница в страната, и към 8
май в добро и отлично състояние се намират 62% от посевите. За сравнение през
миналата година по това време 44% от посевите са се намирали в подобно
състояние.
Рекордни  крайни запаси от пшеница през 2016/17 г. 
Въпреки че
за сега новата реколта от пшеница се прогнозира да е на нивото на добивите от
2014/15 година, експертите от USDA очакват рекордни крайни запаси. По информация на
специализирания портал UkrAgroConsult запасите от пшеница в края на новата маркетингова година ще нараснат с
нови 14,43 млн. тона до рекордните 257,34 млн. тона.  Те очакват също увеличение на предложените на
международния пазар количества пшеница с 19,4 млн. тона до 969,9 млн. тона,
което се дължи основно на преходните запаси, които в началото на 2016/17 година
ще са с 26,37 млн. тона повече. Според разчетите на експертите глобалното
потребление на пшеница ще се увеличи с 4,88 млн. тона до 712,56 млн. тона, и то
основно заради нарасналото потребление на хлебна пшеница. Потреблението на
фуражна пшеница в същото време се очаква да намалее през 2016/17 година с 2,83
млн. тона до 131,06 млн. тона. Глобалният експорт на пшеница се оценява на
163,92 млн. тона, което е с 2,95 млн. тона по-малко в сравнение с текущия
сезон.
Към 11 май
цената на пшеницата със срок на доставка през септември на борсата в Париж бе
159,50 евро за тон, докато фючърсите зад Океана се търгуваха при 152,26 евро за
тон. В Хамбург пшеницата от новата реколта се продаваше при 170 евро за тон.
Оценки за
реколтата от пшеница   за по-важните
производствени региони
USDA
 регион
2014/15
2015/16
2016/17
В света
726,94
734,05
726,99
ЕС
156,83
160,01
156,50
САЩ
55,15
55,84
54,37
Русия
59,08
61,04
63,00
Украйна
24,75
27,27
24,00
Каахстан
13,00
13,75
13,00
Източник: http://www.usda.go
Реколтата от царевица  може да надмине 1 млрд. тона
Глобалната
реколта от царевица през новата 2016/17 година
по последни оценки на експертите от американския департамент по
земеделие може  отново да надмине
границата от 1 млрд. тона. Според експертите  през новия сезон фермерите ще произведат 1,011
млн. тона царевица спрямо 1,013 млн. тона през 2014/15 година, което се счита
за най-доброто постижение до момента. Подобни добиви биха надвишили с над
42 млн. тона
реколтата през текущата 2015/16 година. По-високи добиви
се очакват във всички важни производствени  региони, като най-впечатляващ ръст на
реколтата от 21 млн. тона се прогнозира за САЩ, където добивите ще достигнат до
366,54 млн. тона спрямо 345,49 млн. тона през 2015/16 година. На фона на
изключително слабата реколта през тази година в страните от ЕС  добивите през новата стопанска  година могат да се увеличат с 6,3 млн. тона и
да достигнат до 64,28 млн. тона, но ще останат с 11,5 млн. тона под рекордните
75 млн. тона през 2014/15 година. За най-големия производител на царевица извън
ЕС- Украйна от USDA очакват новата реколта да надмине с 2,7 млн. тона добивите от 2015/16
година.
Промяната в експортните
мита
в Аржентина се очаква да окаже ползотворно влияние върху
производството на царевица в тази южноамериканска страна, и през 2016/17 година
то може да се увеличи до 34 млн. тона спрямо 27 млн. тона през 2015/16 година.
По-слабо увеличение  експертите очакват
за Бразилия, където реколтата от царевица може да достигне до 82 млн. тона (+1
млн. тона). Междувременно засушаването продължава да оказва влияние в Бразилия,
и неблагоприятните климатични условия принудиха държавната агенция Conab да намали с 2 млн. тона оценката си
за реколтата от царевица за кампания 2015/16 година до 52,9 млн. тона.
Друг  крупен производител на царевица Китай пък може
да свие добивите си през 2016/17 година с 6,5 млн. тона до 218 млн. тона
(224,58 млн. т през 2015/16 г.).
Септемврийските
фючърси на царевицата в Париж се търгуваха при 164 евро за тон, в Чикаго при
132,31 евро за тон, а на борсата в Хамбург все още не се предлага царевица от
новата реколта.
Оценки за
реколтата от царевица  за по-важните производствени региони
USDA
 регион
2014/15
2015/16
2016/17
В света
1013.46
968,86
1011,07
САЩ
361,09
345,49
366,54
Аржентина
28,70
27,00
34.00
Бразилия
85,00
81,00
82,00
ЕС
75,78
57,98
64,28
Украйна
28,45
23,33
26,00
 Източник: http://www.usda.go
Рекордна реколта от соя
в света през 2016/17 г.
През  новата 2016/17 маркетингова  година реколтата от соя в света може да се
повиши с 8,3 млн. тона спрямо 2015/16 година и да  достигне нов връх от 324,2
млн. тона
, показват още  данните
от майския доклад на експертите от американския департамент по земеделие.
Подобни добиви биха надминали дори реколтата през 2014/15 година, когато
фермерите събраха малко под 320 млн. тона. Основна причина за това е най-вече
Бразилия, чиито добиви през новия сезон могат да се повишат с 4 млн. тона до
103 млн. тона, и така да се  изравнят с тези
на САЩ. В същото време прогнозите за САЩ са за спад в реколтата при тази
маслодайна култура от 3,5 млн. тона спрямо 2015/16 година. Незначително
увеличение експертите очакват за Аржентина с 0,5 млн. тона до 67 млн. тона и
Китай с 0,4 млн. тона до 12,2 млн. тона.
Прекомерните валежи в Аржентина през
април са причина за това, анализаторите от Informa Economics да очакват по-слаби добиви от соя за
сезон 2015/16 година. В началото на май те намалиха прогнозата си с 4,5 млн.
тона до 55 млн. тона. За Бразилия оценката за реколтата от соя за същата
стопанска година бе коригирана надолу с 400 хил. тона до 100,1 млн. тона.
Оценки за
реколтата  от соя за по-важните производствени региони
USDA
 регион
2014/15
2015/16
2016/17
В света
319,73
315,86
324,20
САЩ
106,88
106,93
103.42
Аржентина
61,40
56,50
57,00
Бразилия
97,20
99,00
103.00
 Източник: http://www.usda.go
Зърнопроизводителите у нас под натиск
заради ниски цени и големи запаси 
Тенденцията за високи запаси поради добрите
добиви характеризира и сектора на зърнопроизводството у нас. По
информация на аграрното министерство към момента в складовете се намират 1,16
млн. тона пшеница. Освен това запасите на царевица към началото на май се
оценяват на 1,65 млн. тона, на слънчоглед-1,16 млн. тона и малко над 100 хил.
тона рапица. В същото време цената  курс
продава на хлебната пшеница на Софийска стокова борса към 5 май е 275 лева за
тон без ДДС, 270 лева на тон за царевицата и 750 лева на тон за слънчогледа. С
оглед на ниските моментни цени на пазара, по време на заседание на
парламентарната комисия по земеделие на 11 май  депутати поискаха от министър Десислава Танева
мерки за подпомагане на зърнопроизводителите, които се нуждаят от финансов
ресурс за новата кампания. „Държавата нито може да определя цените на
земеделските култури, нито да влияе на пазара. Предприемачите сами трябва да
избират как да работят, така че когато тенденцията е както през тази година- да
регистрират най-малко загуби, а при обръщането и да генерират възможно
по-голяма печалба”, заяви министър Танева. Цените на зърното според нея
наистина са рекордно ниски, но такива са на всички борси по света.
Зърнопроизводството по думите и обаче не е секторът с най-ниски цени  на пазара, и за разлика от млекодайното
животновъдство има достатъчно ресурси за да изтърпи тази цикличност. Това което
може да се направи е да се подпомогнат зърнопроизводителите по отношение
използването на горива с по-ниска данъчна ставка. Съгласно приетия от МС законопроект
подпомагането на зърнопроизводителите за ползваните от тях горива вече няма да
се извършва с ваучъри, а се предвижда подпомагане за периода 2015-2020 година,
като на фермерите ще се възстановява съответната отстъпка на базата на
норма  за горива според вида на
производството и предоставени фактури за ползваните горива за  изминалата година. Заявления за помощта ще се
подават в общинските служби по земеделие, след като приключи административното
уреждане на самата процедура.
 Мартин
Иванов
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар