Древните иранци били първите фермери

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post
 drevni+fermeri
Според най-разпространената хипотеза, в древността е имало няколко
центрове, в които е възникнало организираното земеделие. Електронното издание
на Gazeta.ru разкрива, дали тази теория наистина
е вярна, и търси отговор на въпроса, какъв е бил приносът на иранците в
развитието на земеделието.

Учените
свързват неолита с прехода на предците ни от консумирането на диви растения и
лова към култивираното отглеждане на растения и опитомяването на животните. Прелом,
който в човешката история е известен като неолитна революция. А
регионът на Близкия Изток се счита за един от първите, в който се
осъществява преходът към земеделие и скотовъдство. Преди около 10
хил. години
там за пръв път са били опитомени козите. Освен това местните
земеделци вече са отглеждали ечемик и пшеница.
Според
изследване, публикувано в списание Scieence, няколко поколения скотовъдци и събирачи на
територията на Плодородния полумесец започнали да се занимават  със земеделие в периода на ранния неолит. Най-вероятно
те са в основата на разпространението  на
земеделието на Запад.
Резултатите
от изследването на група европейски палеонтолози може да спомогне да се намери
отговор на въпроса, дали разпространението на земеделието и технологията за
обработка на растенията са дело на една или повече групи от хора.
Плодородният полумесец е регион в Близкия Изток, който
заедно с териториите по долното течение на Нил могат да се считат за люлката на
съвременната цивилизация. Простира се от южния край на Леванта (източното
Средиземноморие бр.), през Източна Анатолия, до Северна Месопотамия. В епохата
на неолита точно тук се предполага, че е възникнало земеделието и
скотовъдството.
За развитието
на земеделието
способствали обилните валежи през зимата, пълноводието на реките
и богатството на почвите. Въпреки обширните ДНК изследвания, все още не е
известно кога именно се заражда земеделието в региона.
Заедно със
свои колеги Фарнас Брушаки е разшифровал ДНК веригите на четири скелети на
предци на съвременния човек, датирани от рания неолит. Останките са открити в
Загрос, планински регион в западната част на Иран. Тук са били намерени
най-древните свидетелства за съществуването на земеделието. Генетичният анализ
показал, че местното население е част от неописан до момента раннонеолитен етнос,
, различаващ се от древните анатолийци, които са обитавали днешните територии
на Армения и Турция и нерядко са били наричани предци на съвременните
европейски фермери.
Анализът
показал още, че местното население е било генетично много по-близо до
съвременното население на Пакистан и Афганистан.
Учените
предполагат, че хората населяващи Загрос са се отделили от народите на
Анатолия преди повече от 40 хил. години, което е стимулирало развитието  и разпространението на земеделието. Това
потвърждава тезата, че фермерската култура е възникнала благодарение на няколко
цивилизации, разпространили я из Европа, Африка и Азия.
В хода на
изследването учени от университета Йоханес  Гутенберг в гр. Майнц, университетския
колеж на Лондон, швейцарския Фрибургски университет и Тринити
колидж
в Дъблин в сътрудничество със специалисти от департамента по
палеонтология на националния музей в Техеран разглеждали хромозиготността т.е.
наличието на едни или други форми на гени у съвременните хора и древните
егейски фермери.
Оказало се,
че освен генетическа близост с народите на Пакистан и Афганистан, древните
иранци, живели край Зогрос са имали идентични гени с предците на кавказките и
скандинавски популации.
Разпространението
на земеделието е свързано с миграцията на хората от периода на Ямната култура
отнасяща се към късния етап на медната епоха и ранната бронзова епоха 3600
-2300 г. пр.н.е.
. Паралелно с него се разпространили и
индоевропейските езици. Последните изследвания показали, че неолитното иранско
население не е било свързано със
скотовъдното  номадско  население характерно за епохата.
Специалистите
ще продължават да търсят не само причините, но и точното място, където е станал
преходът от примитивно стопанство към производството на материални блага. Освен
от разпространението на земеделието учените се интересуват и от географията на
опитомяването на животните.
Между
другото друга група от учени установила, че в епохата на неолита в различните
региони са били опитомявани предци на съвременни азиатски и европейски породи
кучета които имали съществени различия по между си. В хода на изследването
учените сравнили генетичен материал от няколко стотин породи кучета с гените на
вълците.
Мартин
Иванов
По материали
на Gazeta.ru
Снимка: Gazeta.ru
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар