IGC повиши реколтата от зърно в света с нови 20 млн. тона

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Очаква се предлагането на
зърно на пазарите да надмине досегашните исторически показатели

Експертите от Международния съвет по зърното (ICC) повишиха глобалната реколта от основните зърнени култури с нови 20
млн. тона, става ясно от данните в последния им доклад от 28 юли. Общите добиви
при пшеницата се доближиха на 200 хил. тона
до рекорда от 2015/16  година и ще
достигнат до 735,4 млн. тона, докато тези при царевицата се очакват да са
рекордни- 1 млрд. и 16 млн. тона (+16 млн. т). Във връзка с очакваните реколти
и големите крайни запаси, предлагането на зърно на международните пазари може
да достигне до исторически връх.

Потреблението на зърно
също се прогнозира да е рекордно- 2,29 млн. тона, от които 896 млн. тона (+8,0
млн. тона) за фуражи. Крайните запаси от зърно  през 2016/17 година ще се увеличат до 488
млн. т (+17 млн. т). Обемите на търговия спрямо
2015/16 година ще са малко по-ниски- 324 млн. тона спрямо 341 млн. тона в
предходния сезон.

По-слаби
добиви  от пшеница в ЕС
Данните по региони показват, че новата оценка за ЕС
е намалена с 5,6 млн. тона спрямо началото на месеца, което се дължи на
очакваната по-слаба реколта най-вече за Франция. Това обаче едва ли би повлияло
на общия резултат, с оглед на подобрените оценки за САЩ с 5,9 млн. тона до 61,5
млн. тона, на русия с 4,5 млн. тона до 67,5 млн. тона и за Украйна- с 2 млн.
тона до 25 млн. тона.
Оценки за реколтата от
пшеница   за по-важните
производствени региони
IGC
регион
2014/15
2015/16
2016/17
май
2016/17
юли
2016/17
28 юли
В света
729,6
735,6
722,3
728,8
735,4
ЕС
156,1
159,8
153,6
154,6
149,0
САЩ
55,1
55,8
54,3
56,6
61,5
Русия
59,7
61,00
61,00
63,00
67,5
Украйна
24,7
27,3
21,5
23,00
25,00
Казахстан
13,00
13,7
13,6
13,5
13,5
Източникintwww.igc.int 
С 10 млн. тона повече
царевица в САЩ
Освен
прогнозираните рекордни добиви от царевица в света, експертите от IGC повишиха оценката си за
американската реколта от царевица през текущия сезон  с 9,9 млн. тона до 365,2 млн. тона, което е с
почти 20 млн. тона повече в сравнение с 2015/16 година. Така се очаква , че
заедно с Аржентина САЩ ще успеят да компенсират по-слабите добиви, които се
очакват в Бразилия, оценката за която вече е под 70 млн. тона. Прогнозира  се едва през 2017/18 година Бразилия да се
върне на познатото ниво, когато реколтата от царевица може да надмине 80 млн.
тона.
Оценки за реколтата от
царевица  за по-важните производствени региони
IGC
 регион
2014/15
2015/16
2016/17
май
2016/17
1 юли
2016/17
28 юли
2017|18
В света
1,018,2
970,5
1,003,1
1,003,1
1,016,7
САЩ
361,1
345,5
355,3
355,3
365,2
Аржентина
33,1
33,8
31,9
31,9
37,9
39,2
Бразилия
80,1
84,7
78,5
76,00
69,2
83,7
ЕС
76,2
58,3
63,7
63,00
62,9
Украйна
28,5
23,3
25,5
25,5
25,5
Източникintwww.igc.int 
Глобалната реколта от соя мина 321
млн. тона
От
Международния съвет по зърното повишиха с близо 2 млн. тона и оценката си за
световната реколта от соя, и спрямо началото на юли тя се прогнозира вече на
321,4 млн. тона. Оценката за американската реколта е повишена с 1,5 млн. тона
до 105 млн. тона. Въпреки че бразилските метеоролози очакват през 2017
година  влияние върху развитието на
посевите със соя в страната  да окаже
феномена „Ла Ниня”, за сега от IGC дават оценка от 101 млн. тона за новата реколта от соя.
Малко по-слаба в сравнение с 2016/17 година се очаква да е реколтата от тази
маслодайна култура в Аржентина.
Оценки за
реколтата  от соя за по-важните

производствени региони
IGC
 регион
2014/15
2015/16
2016/17
май
2016/17
1 юли
2016/17
28 юли
2017/18
В света
320,4
313,6
320,00
319,6
321,3
САЩ
106,9
106,9
103,5
103,5
105,0
Аржентина
61,4
55.00
55,0
58,8
56,0
Бразилия
96,2
96.9
95,6
95,6
101,0
Източникintwww.igc.int 
На пазара се очаква
силна конкуренция между фуражната пшеница и царевица
Последните
данни от доклада на холандската банка Rabobank сочат,
че ситуацията на пазара ще се запази, що се отнася до ниските цени на зърното,
като се очаква засилена конкуренция между фуражната пшеница и царевица.  Ситуацията на пазара се усложнява и заради
влошаване на качеството на пшеницата в големи части на Европа заради неблагоприятните
климатични условя. Според експертите за  увеличаване конкуренцията на пазара между
фуражната пшеница и царевица може да допринесе и ситуацията в Китай. . От
Rabobank предполагат, че прогнозата на американския департамент за
потреблението на фуражна пшеница в Поднебесната империя е завишена, и като се
отчете политиката по разпродажба  на
партиди от вътрешните запаси и либерализацията на цените на вътрешния
пазар  може да се стигне до увеличаване
на предлагането и да  се намали вноса на
фуражна царевица.
Що се отнася
до цените, от Rabobank прогнозират поевтиняване на септемврийските фючърси при пшеницата в
Чикаго  до 147 долара за тон при 152
долара за тон към 27 юли, а декемврийските до 158 долара за тон при 162,2
долара за тон към споменатия период. Тези за контрактите при царевицата се
прогнозира, че ще поевтинеят до 118 долара за тон при 132,9 долара за тон за
септемврийските и 135 долара за тон за декемврийските към 27 юли.
Мартин
Иванов
 
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар