Ваньо Костин: Който иска да живее в съзвучие с природата отглеждайки животни, е добре дошъл в Чупрене

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post
Ваньо Костин кмет на община Чупрене
Ваньо Костин кмет на община Чупрене

Чист въздух, хубава природа и възможности за развитие на земеделие в регион, съчетаващ уникални традиции. Това предлага малката община Чупрене, разположена в западната част на Стара планина. Място, където човек може да живее в съзвучие със заобикалящата го природа

Димитър Иванов е един от хората, избрал да създаде стопанството си в общината, и по-конкретно в село Репляна, където отглежда животни от местната автохтонна порода овце. Наскоро той откри и демонстративен център за преработка на произведеното от него мляко, изграден по българо-швейцарския проект „За Балкана и хората”.

„Производството е рентабилно, а бизнесът е добър. Жалко е обаче, че доста малко хора се наемат”, казва кметът на общината Ваньо Костин.

Освен възможности за бизнес, в община Чупрене предлагат на всеки ежегодно да се докосне до традициите на местните жители по време на фестивала на турлашките обичаи наречен „Када кум прасе и ти врачу”. . През тази година в него са участвали 2 150 души, а мероприятието е било посетено от над 10000 души.

Овце от местната порода "реплянска овца".
Овце от местната порода „реплянска овца“.

„По време на фестивала може да се види всичко, което се произвежда в региона. На едно място могат да се намерят и произведенията на малцината все още останали дърводелци, железари и грънчари”, продължава той.

Признава, че в момента броят им е незначителен и дава пример със село Върбово, чиито жители в момента са около 70. В миналото само там е имало по думите му близо 40 души каменоделци.

През тази година от община Чупрене подготвят три проекта по програмата за развитие на селските райони, свързани с неземеделски дейности- асфалтиране на улици, боядисване на училище и доизграждане на ВиК мрежата. За сега повечето хора захванали се със земеделие на територията на общината, се ориентират към отглеждане на животни. В землището на едно от селата пък арендатор е взел под наем близо 6 000 декара земя, върху които отглежда основно пшеница, слънчоглед и царевица. Има и три кравеферми на дребни и средни фермери в селата Долни Лом, Средогрив и Чупрене, както и няколко дребни овцевъди.

„Имаме 40 000 декара незаети пасища, като наемът е символичен- по 10 лева на декар. Условия има, така че който иска да заповяда”, кани кметът.

Освен за животновъдство, регионът е подходящ и за отглеждане на ягоди. Така например в село Средогрив вече отглеждат биоягоди върху 130 декара.

„Навремето в общината ни са се намирали най-хубавите насаждения от сливи, малини и ягоди във Видинско”, казва с носталгия Ваньо Костин. Преди 1989 година тук са се отглеждали 42 000 овце, а сега са едва 1 200. Броя на кравите е паднал от 6 000 на 240. С помощта на проект в общината са се опитали да възстановят популацията на балканската дива коза чрез повторното и разселване. Има идея да се кандидатства отново, ако се отвори мярката за биоразнообразието за да се поднови популацията на този иначе застрашен животински вид. За последните 4 години от реализирани проекти по различни програми в община Чупрене са влезли между 15 и 20 млн. лева. „Това което е могло, всичко сме направили. Пътищата ни са асфалтирани на 85%, а ВиК мрежата е подменена наполовина”, продължава той. Ако всички тези програми, по които са реализирани различните проекти обаче не генерират приход за бизнеса, всичко е „пари на вятъра”, казва в заключение Ваньо Костин.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар