Ваньо Костин: Който иска да живее в съзвучие с природата отглеждайки животни, е добре дошъл в Чупрене

1 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 1 Flares ×
Чист въздух, хубава природа и възможности за развитие на земеделие в регион, съчетаващ уникални традиции. Това предлага малката община Чупрене, разположена в западната част на Стара планина. Място, където човек може да живее в съзвучие със заобикалящата го природа.
Ваньо…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар