Лисабон- фадо, море и още нещо…

2 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 1 LinkedIn 1 Email -- Filament.io 2 Flares ×
Screen-Shot-11-12-16-at-11.51-AM
Лисабон, фадо, море и още нещо///
Предполагам когато чуете Лисабон, винаги се сещате поне за три неща- фадо, море и Вашку да Гама. Но има и още нещо, и това е „саудаде”, едно понятие, което за португалците подобно на фадото и виното е нещо по-особено- понятие, свързано с чувството…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар