Произходът на храната днес е не по-малко важна от това,, дали тя е здравословна или екологично чиста

3 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 3 Email -- Filament.io 3 Flares ×
Изправени сме пред  предизвикателството как да продължим да произвеждаме големи количества храни с понижени разходи и загуба на време, задоволявайки различни вкусовер, казва в интервю за сп. „Агроном”  Норберт Райхл.     Норбет Райхл е шеф на Food Procesing Iniziative, свързваща  предприятия и научни звена от сферата на хранителната индустрия. Задачата им е да се…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар