Теорията на кафене „Централ“ (1927 г.)

2 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 2 Flares ×
Алфред Полгар Есе Кафе Централ съвсем не е кафене като другите, то е светоглед, чийто същностно съдържание е да не сезерцава света. Какво всъщност гледа? За това по-късно. От опит се знае, че в Централ няма човек, у когото да няма частица Централ, което значи в спектъра му да липсва цветът…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар