Десислава Танева: Всяка спекулация с кодекса за земята показва непознаване на проблемите с поземлените отношения

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Бившият земеделски министър настоява за отваряне на мерките за биологично земеделие, агроекология и за хуманно отношение към животните Десислава Танева, снимка cross.bg В дни на междувластие винаги сме свидетели на експерименти в най-чувствителните сектори на икономиката, а един от тях безпорно е земеделието, свързан със съдбите и оцеляването на десетки производители.…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар