Рекордни запаси от зърно в началото на новия сезон

2 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 2 Flares ×

През май експертите на американския департамент по земеделие излязоха с първите си прогнози за производството на основните зърнени и маслодайни култури през новата 2017/18 стопанска година, когато се очаква  глобалното производство на пшеница и царевица да е с почти 50 млн. тона по-малко.

Над 15 млн. тона по-малко  пшеница

Първоначалните очаквания на експертите за новата реколта от пшеница са, че тя ще е с 15,2 млн. тона под показателя за 2016/17 година, като най-големи редукции в оценките са направени за Австралия -25,00 млн. т(-10,00 млн. тона), САЩ- 49,5 млн. т(-13,3 млн. т) и Русия- 67,00 млн. т (-5,5 млн. т). По-големи общи добиви се очакват за Индия и Китай, които ще компенсират по-слабите добиви в някои основни региони. Въпреки известното намаляване на реколтите, експертите смятат, че търсенето на пшеница на международните пазари ще се запази на високо равнище, а преходните запаси ще надминат показателя от текущия сезон. По информация на „Зерно  Онлайн” крайните запаси от пшеница в сезон 2017/18 година ще достигнат до рекордно ниво от 258,3 млн. т (+2,9 млн. т) спрямо очакванията в края на текущия сезон . Предлагането на пшеница ще е малко по-слабо в сравнение с 2016/17 стопанска година, като по-слабата нова реколта частично ще се компенсира от изключително високите начални запаси.  Потреблението на пшеница ще падне до 734,9 млн. тона, като намаляването на потреблението на пшеница за фураж ще се компенсира с това за продоволствени нужди.

За пета поредна година вносът на пшеница в света ще отбележи нов рекорд, а експортът ще падне незначително до 174 млн. тона. По-малък експортен потенциал се очаква за САЩ (27,2 млн. тона), което е с 3% под нивото от 2016/17 година заради по-слабата реколта. ЕС ще възстанови дела си на международните пазари като увеличи експортния си потенциал до 31 млн. тона спрямо 27 млн. тона през текущата стопанска година.

Оценки за реколтата от пшеница   за по-важните

производствени региони

 

USDA
Регион 2014/15 2015/16 2016/17

 

2017/18

Май

В света 727,85 734,62 753,09 737,82
ЕС 156,83 160,01 145,47 151,00
САЩ 55,15 55,84 62,86 49,54
Русияя 59,08 1,04 72,53 67,00
Украйна 24,75 27,27 26,80 26,00
Казахстан 13,00 13,75 14,99 13,00

Източник: http://www.usda.gov

Над 30 млн.тона   по-малко царевица

И за реколтата от царевица световните добиви се прогнозират  да  са по-слаби в сравнение с тазгодишната реколта.  Текущата оценка е за реколта с 32,5 млн. тона по-слаба от 2016/17 г., но въпреки това добивите отново ще надминат 1 млрд. тона. От USDA прогнозират чувствителен спад  от 27,5 млн. тона в производството на американска царевица, което обаче ще бъде компенсирано от изключително високите добиви във водещите южноамерикански производители Бразилия (96,00  млн. т) и Аржентина (40,00 млн. т). В Бразилия  прогнозират  по-високи добиви от царевица за 2016/17 година, като от държавната агенция по снабдяването повишиха през май прогнозата си за реколтата с 1,4 млн. тона до 92,8 млн. тона. Експертите от зърнената борса в Буенос Айрес също са оптимистично настроени за новата кампания  при царевицата, която е в ход, и към 11 май са обработени 37,8% от площите. Новата им прогноза е за реколта от 39 млн. тона царевица (+2 млн. т).

Потреблението на царевица през 2017/18 година ще достигне по данни на USDA до рекордните 1,05 млрд. тона  (650,9 млн. т фуражно зърно), което на фона на по-слабата реколта ще доведе до понижаване на запасите. Вносът на царевица в света ще се увеличи до 144,8 млн. т (137,9 млн. т) основно заради  ЕС,Виетнам, Египет и др. .

Експортът на царевица в света ще падне до 151,9 млн. тона(158,6 млн. т), най-вече заради САЩ чийто експортен потенциал ще достигне до 47,6 (56,5 млн. т). Крайните запаси ще се понижат до 195,3 млн. т, достигайки най-ниското си ниво от 2013/14 година. В края на тази година ще се натрупат рекордните 223,9 млн. тона царевица.

Оценки за реколтата от царевица  за по-важните

 производствени региони

USDA
Регион 2014/15 2015/16 2016/17

 

2017/18

Май

В света 1015.57 968,86 1065,11 1033,66
САЩ 361,09 345,49 384,78 357,27
Аржентина 28,70 27,00 40.00 40.00
Бразилия 85,00 70,00 96,00 96,00
ЕС 75,78 57,98 60,71 63,50
Украйна 28,45 23,33 28,00 28,00

Източник: http://www.usda.gov

По -слаба реколта от соя

Новата реколта от соя се прогнозира на 344,6 млн. тона, което е с 3,3 млн. тона под показателя за текущия сезон. Въпреки негативните корекции  спрамо 2016/17 г. за водещите страни производители-  САЩ, Бразилия  и Аржентина, трите  страни общо ще произведат 228,8 млн. тона соя (230,8 млн. тона в текущия сезон), което е дял от 66,3% от общото производство. В  Аржентина кампанията по прибиране на новата реколта по информация на  UkrAgroconsult е приключила на  66,5%, като до момента фермерите са събрали 41 млн. тона соя. Най-новата прогноза на борсата в Буенос Айрес е за реколта от 57,5 млн. тона (+1,00 млн. тона) при 319 кг/дка средни добиви. От Conab за пети пореден път повишиха прогнозата си за бразилската реколта от соя през 2016/17 г.  до 113 млн. тона спрямо 110,2 млн. т през април.

Оценки за реколтата  от соя за по-важните производствени

 региони

USDA
Регион 2014/15 2015/16 2016/17

 

2017/18

Май

В света 319,72 312,36 348,04 344,69
САЩ 106,88 106,93 117,21 115,00
Аржентина 61,40 56,50 57,00 57,00
Бразилия 97,20 96,50 111,60 107,00

Източник: http://www.usda.gov

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар