Италианци произвеждат високо устойчиви сортове лозови насаждения

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Кооперативът  VIVAI Cooperativi Rauscedo изнася 40% от продукцията си на външния пазар Лозето на Албена, там на края на света Освен любов и грижи за оптимално развитие модерните масиви с лозови насаждения у нас изискват и максимално благоприятни условия за да могат производителите да разчитат на добри добиви. Това в пълна…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар