IGC прогнозира по-малко царевица в света

Rate this post

В първия си доклад след началото на новата стопанска година, експертите на Международния съвет по зърното  намалиха оценката си за глобалните добиви от царевица с почти 5 млн. тона до 119,7 млрд. тона, което се дължи основно на сухото и горещо време в редица производствени региони. По информация на UkrAgroConsult положението с посевите в САЩ продължава да се влошава заради липсата на достатъчно валежи Към края на юли 62% от посевите с царевица се намират в добро и отлично състояние, спряло 76% преди година. Експертите намалиха оценката си за американската реколта от царевица с 5,6 млн. тона до 352,1 млн. тона. Очакваното производство в ЕС вече е под 60 млн. тона. За сметка на това оценката за реколтата в Бразилия е повишена от 88,9 на 90,2 млн. тона.  За Аржентина оценката се запазва на 41,8 млн. тона  (2018/19 г.). Междувременно аграрното министерство на страната повиши своята прогноза за сезон 2016/17 г. с 1,5 млн. тона до рекордните 49 млн. тона. Към средата на юли кампанията по прибиране на реколтата е приключила на 72% от планираните площи, като на места работата на фермерите се затруднява заради натрупаната влага в горния почвен слой.

Глобалното потребление на царевица ще остане по-високо от производството-1,053 млрд. тона, въпреки минималната редукция с 0,9 млн. тона през юли. Прогнозата  за крайните запаси през 2017/18 година е намалена с 1 млн. тона до 197,5 млн. тона, а експортът е повишен с 0,7 млн. тона до 143,5 млн. тона.

 

Оценки за реколтата от царевица  за по-важните производствени региони

 

  IGC          
 регион 2016/17

 

2017/18

 

2017/18

Май

2017/18

Юни

2017/18

Юли

2018/19
В света 1,053,0 1,023,9 1,025,9 1025,1 1019,7
САЩ 384,8 360,0 357,7 357,7 352,1
Аржентина 39,8 42,5 42,5 41,5 44,5 41,8
Бразилия 67,00 89,00 93,00 93,9 96,1 90,2
ЕС 60,50 63,00 61,00 60,2 59,5
Украйна 28,00 28,60 28,50 28,50 28,5

Източникintwww.igc.int 

 

Повече пшеница в Русия, по-малко в ЕС и САЩ

Неблагоприятното време продължава да оказва влияние и върху посевите с пшеница, като през юли експертите повишиха единствено оценката си за реколтата в Русия с 3 млн. тона до 70 млн. тона. Местните зърнопроизводители също са оптимистично настроени за кампанията през тази стопанска година. „Ако климатичните условия го позволят, зърнената реколта може да надмине миналогодишната”, заяви Аркадий Злочевски, председател на Руския съюз на зърнопроизводителите, цитиран от UkrAgroConsult. Единствено в европейската част на Русия качеството на зърното е под оптималните очаквания на експертите. Аграрното министерство на страната прогнозира около 105 млн. тона зърнена реколта през 2017/18 г. Обратно зад Океана сушата поставя в критично състояние посевите с пролетна пшеница, като по последни данни едва 33% от тях се намират в добро и отлично състояние при  68% за аналогичния период на миналата година. Кампанията по прибиране на зимните  сортове е приключила на 88% от площите. . Прогнозата  за американската реколта  от пшеница бе намалена с  2,1 млн. тона до 46,1 млн. тона. С 2 млн. тона по-малко пшеница ще произведе Австралия (22,8 млн. т), заради което се очаква страната да понижи експортния си потенциал  с 5 млн. тона до 18 млн. тона.Експертите очакват австралийската пшеница да изпита сериозна конкуренция от страна на черноморската пшеница особено за фураж.  Оценката за европейската реколта също е намалена с 1,3 млн. тона до 148,1 млн. тона. Прогнозата за глобалните добиви е намалена с 3 млн. тона до 732 млн. тона.

Оценката за глобалното потребление на пшеница е намалена с 0,4 млн. тона спрямо предходната до 734,9 млн. тона, а за експорта с 0,2 млн. тона до 170,1 млн. т. И двата показателя се очаква да са по-слаби в сравнение с миналата стопанска година. Крайните запаси остават почти 241 млн. тона, въпреки незначителната корекция  с 0,3 млн. тона.

Оценки за реколтата от пшеница  за по-важните производствени региони

 

  IGC        
регион 2016\17

 

2017/18

 

2017/18

Май

2017/18

Юни

2017/18

Юли

В света 753,7 734,5 735,9 735,1 731,9
ЕС 144,7 150,3 149,9 149,40 148,1
САЩ 62,9 50,2 49,6 48,6 46,7
Русия 72,50 67,00 67.00 68,00 71,0
Украйна 26,8 24,50 24,50 24,50 23,5
Казахстан 15,00 12,90 13,30 13,30 13,3

Източникintwww.igc.int 

 

Рекордни запаси  от соя през 2016/17г

Въпреки че очакват увеличение на обработваемите площи със соя в света с 5% за година, експертите понижиха оценката си за глобалната реколта с 3,5 млн. тона до 344,7 млн. тона. Крайните запаси за предходната стопанска година ще достигнат до рекордните 43,5 млн. тона, заради натрупаните огромни запаси от американска и бразилска соя. За текущия сезон те се прогнозират да са с 3,6 млн. тона по-малко. Потреблението на тази маслодайна реколта през текущия сезон също се очаква да е рекордно 349,5 млн. тона основно заради Китай. От IGC намалиха прогнозите си през юли за всички основни производители.  Така оценката за бразилската реколта е редуцирана с 1 млн. тона до 109 млн. тона, а за аржентинската с 0,5 млн. тона. Най-голяма е корекцията за реколтата в САЩ с 2,7 млн. тона, но там фермерите изпитват проблеми с лошото състояние на посевите. Към 19 юли само за седмица делът на посевите със соя в страната в добро и отлично състояние е намалял с 4% до 57% спрямо 71% през миналата година.

 

Оценки за реколтата  от соя за по-важните производствени региони

               
 регион 2015/16 2016/17

 

2017/18

 

2017/18

Май

2017/18

Юни

2017/18

Юли

2018/19
В света 315,2 341,0 349,8 347,9 348,2 344,7
САЩ 106,9 117,2 114,00 113,0 115,5 112,8
Аржентина 61,4 58,8 56,00 56,5 57,00 56.0 57,0
Бразилия 96,2 95,4 107,00 115,5 113,9 113,0 109,0

Източникintwww.igc.int 

 

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар