Нова концепция улеснява градското земеделие в Германия

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Нова концепция за градско земеделие в Германия Все повече компании се стремят да улеснят производството на свежи храни  в непосредствена близост до големите градове, а с това и достъпа им до крайния потребител. Нова концепция наречена  Stadtfarm (градска ферма бел. прев.) прави възможно развитието на градско земеделие в затворена   система и…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар