Феликс остава сам у дома

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Феликс Сипещия се тихо снежец показваше, че в  малкото градче вече  господстваше  зимата. Феликс Едмундович лежеше лениво до прозореца, и бавно взираше жълтите си очи в любимата градинка с магнолиите, които бяха облекли ефирна бяла премяна. Така му се искаше да остави някой и друг отпечатък от своите лапи край тях…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар