#Startup: Социален стартъп създава устойчива заетост на германски баби

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Стартиращите  бизнеси в хранителната индустрия  ще стават все по-модерни За стартиращи бизнес като My OMa социалният ефект играе водеща роля Освен гъвкаво ммислене и умение да се търсят малко познати ниши на пазара, създателите на стартиращи компании все по-често търсят и социалния ефект от своята дейност. Подобен е случаят и с…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар