Чай и калиграфия

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Движенията по време на чаенатацеремония наподобяват тези в китайската калиграфия В постигане на хармонията, на онова истинско дзен състояние, в което душата и тялото се сливат в едно, източните народи търсят равновесието в движенията, в усещанията и в разбиранията между ин и ян. И чрез всяко едно практикувано  изкуство,  те търся…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар