Как изглежда ОСП през погледа на науката

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Доц. Марина Николова:: Директните плаания са спорен инструмент, който предстои да бъде преразгледан и изваденот списъка с инструменти защото е скъп и неефективен начин за постигане целите на ОСП Доц. Марина Николова Доц. Марина Николова е ръководител на катедра „Аграрна икономика" в СА „Д.А. Цанов"- Свищов. Завършила е аграрният университет в…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар