Свят без насекоми- част трета

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Светът през погледа на пчелите

Изчезването на насекомите има необратими последици и за птиците

Как ли изглежда светът през погледа на пчелите? Те виждат размазано и често намирането на един или друг цвят е свързано с големи разходи, а всеки полет носи риск. Някои от средствата за растителна защита оказват влияние върху организма им, нарушават ориентацията им, и особено така наречените неоникотиноиди са под подозрение, че нанасят щети на пчелите. Първоначално никотинът който е част от тютюна е бил използван като естествено  средство за борба срещу насекомите. Впоследствие учените засилили действието му по химически път с цел  по-ефективна борба с вредителите. Пчелите обаче също се оказват повлияни, защото се нарушава способността им за ориентиране. Според повечето научни изследвания  сегашните стойности на съдържание на неоникотиноиди се определят като прекалено високи и правят невъзможно връщането им по обратния път към кошеррите. Дезориентирани те попадат на някои от своите естествени врагове като Пчелния вълк, или обезсилени умират търсейки своето семейство.

Петер Бертолд работи над 40 години за запазване на многообразието от птици край Бодензее

От намаляването на броя на насекомите страдат и другите животни.  Особено драматично е развитието при птиците. ”Това е типично за кълвачите, които са особено чувствителни”, казва орнитологът  Петер Бертолд, който лови птици за научни цели вече почти половин век. Той преброява птиците и им поставя специални пръстени. От десетилетия специалистът наблюдава  спад в популацията на птиците, като някои от видовете почти са изчезнали от Германия. Основна причина според него за това е изчезването на насекомите- част от естествената им храна, като последица от земеделието, което е прогонило  от 50% от площитевсичко, което по-рано се е приемало като плевели или вредители, следвано от замърсяването на светлината и транспорта. Всичко това оказва влияние не само върху птиците изхранващи се с насекоми, но за тази част от тях, за която основна храна са зърнените култури и рибата. Правителството в Берлин също алармира за обезпокоителното състояние на популациите от птици в страната.

За екологичните организации земеделските производители са основната причина за разрушаване не само на местообитанията на насекомите, но и на тези на птиците. Обикновената калугерица, пчелояда или папуняка вече са почти на изчезване и са непознати за днешните деца. „Политиците дълго време не предприемат нищо, и действат само когато ситуацията стане пожароопасна, опитвайки се да гасят огъня. Надяваме се прекалено много на населението, което обаче е доста чувствително и реагира бавно както в случая с пчелите”, казва орнитологът, който е не само учен  но и стриктен защитник на околната среда. Някои от неговите решения за намиране на изход от ситуацията изглеждат необичайни, като например  хранилки с хляб за синигери,, в които се събират  насекоми, които също да послужат за храна. По-рано според него във времената на активна дейност по опрашване на растенията, птиците са имали възможност да се изхранват с достатъчно насекомии, част от които са давали за храна на малките си, но поради намаляването  им днес, те не разполагат с достатъчно храна за да изхранват малките . С подобни хранилки той подпомага птиците в търсенето и на малкото останали  насекоми, които да послужат  за храна на новородените птици.

Превод: Мартин Иванов

По материали на zdf.de

Снимки: zdf.de

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар