Поетични инсталации

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Чрез звоите инсталации Клер Морган търси връзката между живото и неживото, между човек и природа Чрез своите дълги по няколко метра инсталации от мънички цветчета или пластмасови парченца Клер Морган създава вълшебни картини, чрез които иска да покаже контраста между света на природата и човека. Естествено или изкуствено?  Мъртво или живо? …

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар