Ст.Апостолов: Ако продължаваме със същите темпове, ще имаме фермерски пазари във всички областни градове след 25 г.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Моделът е добър, но само с демонстративни проекти не може да се мине Ст. Апостолов „Ако продължаваме така, ще са ни нужни 25 години за да имаме фермерски пазари във всички областни центрове. Моделът ни е добър, но трябва да се намери начин да се катализират усилията на държавата и общините",…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар