Млади специалисти очертаха различни предизвикателства пред аграрната наука

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Темите по паграрни науки и растениевъдство предизвикаха силен интерес по време на научна конференция в ЛТУ При голям интерес от страна на студенти и специалисти  в Лесотехническия университет се проведе научна конференция посветена на младите специалисти и съвременните предизвикателства в науката съпътствана от изложение на различни продукти и представянето на проекти…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар