Франция се устремява към по-зелено земеделие

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×
Според Париж трябва да се защитят минимални цели за климата и екологията и в двата стълба на финансиране Франция иска едно по-зелено земеделие след 2021 г. В следващия период на общата селскостопанска политика Франция възнамерява да се концентрира основно върху агроекологичните мерки и опазването на околната среда, пише euractiv.de. От все…

This content is protected, available for registered users.

Click here to register.
Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар