Финландия представи иновативни технологии за производството на биоразградими микропластмаси

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×
Rate this post
Финландия вече разработва иновативни технологии за редуциране употребата на пластмаси

В рамките на „Зелената седмица” 2018в Берлин  от Финландския съюз на земеделските производители и собственици на гори представиха иновативна технология за производството на биоразградими микропластмаси с широко приложение в земеделието и хранителната индустрия.  По време   на специален семинар, посветен на кръговата икономика, представители на Финландския иновационен фонд Sitra, VTT Technical Research Center of Finlandia и компанията Sulapac, които са сред пионерите на кръговата икономика,  разказаха за последните проекти свързани с редукцията на употребата на пластмаси, и посочиха примери за развитие на кръгова икономика в действие в частния сектор във Финландия.

Основната тема обсъдена на семинара бе свързана с редуциране употребата на пластмаси в кръговата икономика, и замяната им с алтернативни вещества.

„Ние не трябва вече да търсим отговори на въпроси със „защо”, а с „как”. Как може да успее една кръгова икономика, и как е възможно да се изгради една стабилна и свободна от емисии икономическа система. Ние във Финландия вече имаме някои добри идеи за това”, каза Мина Оянпере (Minna Ojanperä) от браншовата организация на земеделските производители и собствениците на гори.

Стана ясно също , че Финландия се стреми да не изнася пластмасови отпадъци, а годишното потребление на пластмаси в страната  се равнява на около 80 килограма на човек. По време на Световния форум за кръгова икономика през 2018 година (World Circular Economy Forum) Финландският иновационен фонд Sitra е бил признат за един от водещите в света носители на идеята за преминаване към кръгова икономика, за което е предложил и специална национална пътна карта до 2025 година, на основата на която заедно с правителството на страната експертите са одобрили и следват специален план за действие, в който преминаването към кръгова икономика е определено за основен приоритет.

Хранителната индустрия на Финландия също е изправена пред големи предизвикателства, защото е сред най-големите потребители на пластмаси за опаковки. Ето защо чрез произвежданите от Sulapac биоразградими пластмаси се цели да се намали това потребление и да се отговори на растящото желание на все повече хора да използват екологично чисти опаковки. По време на семинара гостите разказаха и за още един пример за екологосъобразен бизнес на дестилерията  Altia, която е отличена с наградата “The Drinks Business Green Award”за 2018 година. Компанията е производител на водка, и годишно потребява 200 млн. килограма ечемик, като ечемичените люспи които не попадат в производствения процес захранват собствена централа за производство на биогаз.

Мартин Иванов

Берлин

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар