Новата азбука на дигиталното време

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×
Д-р Бернд Шерер (вдясно) разкодира новата азбука на дигиталната ера

В продължение на хилядолетия човешките езици са се състояли от букви, определящи смисъла на човечеството. В днешния дигитален свят новата азбука може да се състои само от два символа- нула и единица. Какво означава това, и кой ще господства над кода? Дали скоро новата азбука може да стане част от нашето ДНК? На тези въпроси се опитва да отговори управителят на Haus der Kulturen der Welt (HKW) в Берлин д-р  Бернд Шерер в разговор с Филип Банзе от  dctptv.

Вие участвате в създаването на тази „нова азбука”. Какво трябва да се разбира под това понятие?

На 5 февруари 2019 г. открихме и представихме този проект, като се опитахме да превърнем HKW в един вид пробна сцена, на която да наблюдаваме тези трансформационни процеси от гледна точка на бинарния код, дигитализацията, и това да изследваме  в големия контекст на трансформацията на буквите. Може би в началото трябва да кажем няколко думи за това, какво представлява една  подобна азбука, какви са силните страни и проблемите. Предимствата са в това, че с тази нова азбука с по-малко букви могат да се произведат безброй много значения, и така да се подпомогне  разчленяването на света. Проблематичното тук е, кой ще е собственик на тази нова азбука и  дали няма да упражни власта си над този, който не я притежава? Това е така защото  всеки който няма достъп до нея е извън цялото, и това винаги е играло голяма роля в човешката ни история например като във времената, когато дадена колониална сила е ползвала  един различен език в администрацията от този, които са говорили подчинените и народи. В този смисъл буквите винаги са били свързани със симетрията на властта.

А каква е сега новата азбука?

Тази нова азбука се създава вследствие на ситуацията в последните 30-40 години създаването на бинарния код и изграждането на съвременния дигитален свят. Този код има едно предимство пред обичайните букви, представляващ една абстракция, състояща се от само две цифри 1 и 0 или плюс и минус показваща само разликата като основа. Тъй като това е абстрактна азбука, то тя позволява да се преведат всички останали азбуки в бинарен код. Тук могат да се включат картини, тонове и други. Основата е в това, че подобна азбука може не само да представлява света, но и с помощта на тези алгоритми да сътворява нови светове.

Може ли да посочите примери?

Да, мога да дам два и дори три примера. Например ние купуваме в магазините, когато знаем какво искаме. Ние се ориентираме по приложения за здравеопазването, които ни предписват какво да ядем, как да се движим  и така нататък. Това ще рече, че ние захранваме този дигитален свят с алгоритми на нашия, които ни връщат информация и започват да ни управляват. Тези приложения категоризират живота ни в една външна форма, която ние вече не можем сами да контролираме, защото не знаем какво се случва зад екрана и зад тези приложения понеже не сме написали програмата. Ето защо централен въпрос за нас  е, ако може да се каже в едно изречение: Пишем ли все още букви, или буквите вече описват нас?!

Някои компании като Google  вече нарекоха поредицата от бинарни кодове азбука. Смятате ли, че това което наближава има някакъв скрит смисъл?

Заглавието което избрахме играе една тризначна роля. От една страна буквите в този голям контекст, защото ние ги познаваме още от преди 600 години преди Христа и винаги са играли голяма роля в историята на цивилизациите. Днес обаче ние сме пред една нова ера, защото през 90-те години на преводът на всички езици в двоичен код, чрез което можеше да се постигне една своеобразна демократизация на знанията в света,  се гледаше като на  една утопия. Този превод създаде и нова форма на участие във вземането на решения. Програмата беше толкова силна, че дори успя да генерира бизнес модели, и аз посочих  как например чрез приложенията за здраве може да се управлява човешкото поведение.

В началото казахте, че тази нова азбука създава една властова конструкция, която може да позволи нейното маниполизиране или приватизиране. Има ли и други тенденции, които сте наблюдавали, които могат да се представят в изкуствения интелект например?

Това ще е едно от предизвикателствата пред нас през следващите дни. Както казах това е една пробна сцена, това означава място, където могат да се генерират различни алтернативи не само за това което се случва, но и за дейности, които попадат под влиянието на тази азбука от кодове, и това, че за по-голяма част от тези процеси хората нямат логично обяснение как се случват. Ние обаче представяме и какви алтернативи биха могли да възникнат.

Какви са тези алтернативни представи?

Има цяла поредица от предложения. Едно от тях е свързано с изискването за едно повторно обяснение свързано с дигиталния свят. Като общество ние трябва да научим, какво се случва зад екрана на смартфона или таблета  , за да не се смятаме за един вид пасивни хранилища на информация, а да сме като  актьори в целия този процес. Второто е процесите на политическо уреголиране. Иначе ние живеем в дивия свят на дигитализацията, защото това е една медиална революция, която все  още не е поставена в някакви рамки, ето  защо имаме необходимост от нови регулации за да преминаваме през този свят. Третото нещо е свързано с представата за изкуствения интелект. Има например един проект, който казва, че ако 20-ти век е бил века на физиката, то 21-ви век ще е векът на биологията, а бъдещето на комуникациите и обмяната на данни ще е като на един вид хранителна добавка. Ще го разбираме като процес на обмяна на веществата, който вече няма да е във формата на букви. Това е така да се каже една представаза бъдещето, защото човек вижда „новата азбука”. Интересното е това понятие е акронимът (на немски език „Die Neue Alphabet“ (DNA) е същото като съкращението за ДНК (DNA) бел.прев.). Това препраща към мисленето, че човешкия живот може да се прочете във формата на една азбука. Какво би означавало това ще е една от нашите теми, но и разбира се обратното, как животът и представата за него оказват влияние на тези технологии.

И какво следва след това? Може би този процес ще продължи няколко месеца?

Не,  още три години. Може би трябва да спомена какво е било преди това, защото то е не по-малко интересно. От 2012 година се занимаваме с тези така наречени трансформационни процеси в които се намираме. Първият голям проект беше свързан с това, да изясним, че човек не е интервениран тук или там на земята, а разполагайки с енергия е допринесъл за трансформирането на цялата планета като е произвел в материята тези нестабилни процеси като промените в климата. Вторият проект беше озаглавен „100 години съвременност” (100 Jahre Gegenwart), и в него идеше реч за окачествяване на времето, което като мотор води до този аспект на ускоряване, при който мнозина имат впечатлението, че трябва да тичат за да останат на едно място. И „новата азбука” е третата част от тази триалогия, занимаваща се със системата на представяне. Попитахте ме какво следва. Първият ни проект е свързан с влиянието на синтетичната биология върху човека и цялата дискусия около вмешателството ни в генома. Следващ проект е свързан със създаването на един технологичен кооператив от групите с които работим в последно време, които така да се каже произвеждат знания отвъд тези процеси на промяна, които обаче не се намират в научните звена и университети. Това е така нареченото от нас „азбучно училище”, с което изкаме да включим тези групи, които да произвеждат нови форми на знания и да се занимават заедно с това с процесите на промените в обществото.

Превод: Мартин Иванов

По материали на dctptv

Снимка: dctptv

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар