Нови мостове за сътрудничество в името на по-устойчиво земеделие търсят Африка и Европа

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×
В търсене на общи пътища за развитие на устойчиво земеделие, Европа и Африка създадоха общ АлинсСнимка.AgPress.eu

Ако за някои Африка все още се свързва с екзотиката на Саваната, а за други с колониалното минало, то днес реалностите отдавна са далеч от тези представи. Сега Черният континент се свързва повече   с бум на населението, политическа нестабилност  съпътствана с икономическо и социално неравенство и глад за работни места. Всички тези неща превръщат африканския континент в един своеобразен хаотично подреден пъзел от страни, които отгоре на всичко се стремят да се справят с климатичните изменения.

По време на представянето на детайлите на  коопериране между ЕС и Африка  на семинар в Брюксел, беше отбелязана важността на съвместното сътрудничество както за развитието на селските региони и земеделието в Африка, така и за двете страни като цяло за избягване на бъдещи икономически и политически кризи.  В подкрепа на това идват и цифрите, като делът на инвестициите от ЕС в страните от Африка възлиза на 40% от общия им обем, а като подкрепа те ежегодно получават  22 милиарда   евро.

„Африка за нас е от важно икономическо значение, защото представлява един непрекъснато нарастващ пазар на всякаква продукция, включително и суровини и аграрни продукти”, каза Вили-Шулц Греве, ръководител на отдела за глобални въпроси и отношения със страните от Африка,Карибите и Пасифика. Европа разделя по думите му африканския континент на три отделни части-Северна Африка, Южна Африка и страните от Субсахарска Африка, които са основния фокус в отношенията на ЕС.

За това, колко важно за Африка е развитието на земеделието говори фактът, че между 30 и 50%от БВП на страните в Субсахарска Африка се формира от селското  стопанство. В някои страни до75% от населението  работи в земеделието, и това са страни с непрекъснато  разтящ  брой на населението. Според очакванията населението на Черния континент  през  2020 година ще достигне до 1,5 млрд. души, а след три десетилетия почти ще се удвои, достигайки до 2,5 млрд. души. Подобен растеж на населението ще увеличи необходимостта според него от производство не само на храна,но и на свободни работни места. Ето защо трябва да се използва потенциала на селските региони на африканския  континент за това.

Една от интересните идеи, споделена от експертите бе тази, да се въведе списък на храните със защитен географски произход в Африка, подобен на този в Европа. Все още не е  определено  кои храни да влязат в него, но сред тези, които могат да попаднат са южноафриканския чай Ройбуш (Rooibus Tea). По отношение развитието на иновациите, Африка има нужда от подкрепа за внедряване на адаптирани към нивото на мобилна комуникация в отделните страни практики. Въпреки това  експертите отчитат, големите перспективи пред развитието на блокчейн  технологиите в голяма част от  страните на африканския континент. Освен това в някои региони вече се използват метеорологични станции за събиране на данни както и спътникова информация.

Сред новите области, които в периода до 2020 година ще се вложат нови  270 млн. евро, като се   търси паралелно американско финансиране посредством  фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, ще са използването на водата в Африка,справяне със стреса за отглежданите  култури заради липсата на вода, агроекологични и други практики, създаващи устойчиво и развито земеделие. Ще се подпомагат регионални платформи в Африка, особено в западните и централни части на континента, които ще спомагат за увеличаване на капацитета и връзките между фермерските организации и използването на конкретни технологии, адаптирани специално за Африка,  връзките с научните среди и консултантските групи на международно ниво за проучвания в аграрния сектор.

В опит да работят заедно по заличаване на различията между отделните страни  и да положат съвестни усилия за справяне с климатичните особености, които са от съществено значение за изграждане на едно ефективно, устойчиво и съобразено с околната среда земеделие, група европейски и африкански експерти са създали през  2018 година  Алианс Африка -Европа, като резултат от работата му е специален доклад за развитие на земеделието и селските райони на Африка  от 71 страници, представен в началото на март пред европейски журналисти от мрежата на AgPress.eu.

В своя доклад експертите препоръчват кооперирането на нво ЕС-Африка в земеделието да се изгражда на три нива- хора към хора, бизнес към бизнес и правителства към правителства. В него  се определят четири стратегически области на действие в средносрочен и дългосрочен план: създаване на работни места, действия в областта на климата, устойчиво трансформиране на селското стопанство в Африка и развитието на африканската хранителна промишленост и пазари.

В рамките на форума се проведе и специална пресконференция с участието на европейския комисар по земеделие Фил Хоган  и африканската му колежка- комисарят по земеделие и развитие на селските райони Йосефа Сако.

Европейският комисар Фил Хоган потвърди ангажиментите на Брюксел за създаване на едно устойчиво и екологично съобразено земеделие в Африка

Според Хоган „политиката за развитие на селското стопанство и селските райони е водеща в  сътрудничеството  между ЕС и Африка. Работната група за селските райони е в центъра  на сътрудничеството , и нейните  препоръки проучват начини за стимулиране на публичните и частните инвестиции, обмен на най-добри практики и споделяне на знания, както и задълбочаване на политическото сътрудничество в целия свят. „

От своя страна Йосефа Сако отбеляза , че  чрез доклада на работната група се признава новата роля на Черния континент като равноправен партньор на Европа. „Това показва, че земеделските производители и хранителната промишленост трябва да работят ръка за ръка за да се възползват от новите възможности, които Африканската континентална зона за свободна търговия ще предложи, както и от изграждането на регионалните пазари, необходими за дългосрочната продоволствена сигурност на Африка”, каза по време на пресконференцията комисар  Сако.

Два успешни примера за сътрудничество в Мозамбик и Нигерия

Експерти от Нигерия и Мозамбик представиха пред журналисти примери за реализацията на различни проекти с европейска подкрепа като изграждането на специална мрежа за малки фермери в Сенегал и Нигерия  и прилагане на подхода ЛИДЕР при реализирането на 35 проекта за производството на занаятчийски   храни в Мозамбик, подпомогнати от 600 хил. евро, в това число 450 хил. евро от Финландия. Целта на подобни проекти е повишаване капацитета и ефективността на фермерите на локално ниво. ”Стигнахме до заключението, че подобни проекти като този, осъществен в провинция Замбезия с помощта на финландско финансиране, чрез който се прилага  в Африка програма Лидер, е възможно да се развият и в други наши провинции”, каза по време на семинара икономистът Грациано Франциско, който е изиграл ключова роля за реализацията на проекта по  ЛИДЕР в провинция Замбезия.  Стратегията ни бе да не се ограничим само в една определена област на селското стопанство, защото хората имат много проблеми за решаване. Ето защо ние имахме един проект в сферата на земеделието, друг свързан с рибната индустрия и в храните, както и в изграждането на хранителни магазини в селските райони, защото понякога хората от тези райони трябва да изминават по сто километра за литър олио”, поясни Франциско.

Защо Африка все пак остава неравноправен партньор на останалия свят

В същото време въпреки  че се говори за равноправни отношения между ЕС и Африка, по време на дискусиите се повдигнаха и някои болезнени за африканската страна въпроси свързани с наводняването на пазарите на повечето страни със силно субсидираната аграрна продукция от Европа, основно месна и млечна, която задушава местното производство.  пример за неравнопоставеносттапосочи Бодуен Мишел, агроикономист от университета на град Лиеж, номиниран от The National Parc Network за специален пратеник в страните от т. нар. „франкофонска Африка”.  Той посочи като основна пречка пред развитието на равноправни икономически отношения между ЕС , Африка и останалия свят , съществуващата  монополизация в някои области като експорта на кафе или ориз. Например в Мали има три основни играча, които са монополизирали производството на ориз и оказват влияние върху пазара и експорта. Освен  това например при производството и експорта на друга основна стока-кафето съществуват огромни различия между Африка и останалия свят, защото ако например в Кот д`Ивоар  средните добиви от хектар с кафеени насаждения е 200 килограма, то във Виетнам при сходни условия и отглеждане на същите сортове, те достигат до 4 000 килограма от хектар.

Европейски и африкански експерти дискутираха с журналисти основните приоритети в отношенията между ЕС и Африка

Наличието на монополи на пазара води например до разлики в екsпортните цени на кафето от различните стани на Африка.  ”Например при експорта на един контейнер с кафе от бреговете на Руанда до Момбай, разходите възлизат на 9,99 долара за тон, ако същото кафе се изнася от точка, разположена на 200  километра във вътрешността на страната, то цената скача на 200 долара на тон”, даде пример експертът. . Подобна е ситуацията при експорта на робуста кафе от Хо Ши Мин до Антверпен,  при който цената би била 60 долара за тон, ако същия контейнер се изнася от Абиджан, ще трябва да се плати 2000  долара на тон. „Това е ужасно, но това са условията на икономиката, защото ако искате да летите от Киншаса до Гома, билетът ви би излязъл 800 долара, а от Киншаса до Париж-600 долара”.

Като специалист по реализиране  на проекти с публично-частно партньорство свързани с управлението и защитата на земеделската земя, Бодуен Мишел  подчерта, че различните екосистеми в Африка и различните социоикономически и политически условия в отделните страни налагат използването на различни инструменти в различните страни като се прилага нужната гъфкавост, защото в някои страни като Конго те се осъществяват с помощта на общи  фондации, в други като Бенин е необходимо директно партньорство за управление и защита на земеделските земи.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар