Младите фермери- заложници на субсидиите

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×

Европейското земеделие боледува от смяната на поколенията

Йoана със своите биококошки

Все по-малко млади хора искат да работят земеделието, онези които го правят, са натоварени с високи разходи и сложна бюрокрация които се конфронтират с незадоволителни доходи, пише Euractiv.de. Европейското земеделие боледува заради смяната на поколенията. Мнозина от младежите се отказват от професионално обучение, което им обещава твърдо работно време или непрекъснати промени и несигурни доходи. Само 11% от земеделските производители в ЕС са млади под 40 години по данни на европейската статистическа служба от 2016 година.

Йохана Бунтц е дна от малцината, която се е осмелила да се насочи към земеделието. Решението не беше никак просто, защото стопанството се намира в Швабски Алб (карстов планински масив в Южна Германия бл.ред.). Върху 110 хектара семейството и има ферма за угояване на свине.
Въпреки това в течение на последните 20 години търговията със свинско месо става все по-нестабилна, а производството трябва да се надгражда за да се задъжат стабилни доходите. Месопреработвателите на които доставяли, вече отказват заради високите цени на суровината в сравнение с техните конкуренти. Ето защо нейните три сестри избрали да се насочат към други професии. Въпреки това Йоана решила да се насочи към професионално образование в сферата на земеделието след края на гимназията, за да наследи семейното стопанство.

За да се научи как да повиши себестойността на своята продукция, Йоана се насочила към дисциплината Аграрен мениджмънт и маркетинг. Още по време на следването си тя решила да се откаже от свинепроизводството и да се насочи към биоземеделието. Младата фермерка акцентира при това върху по-високата добавена стойност на земеделската продукция и хуманното отглеждане на животните. За промяната имало и друга причина.”Кокошките са много по-лесни за продаване за една жена в сравнение с една 120 килограмова свиня”,разказва младото момиче.

Едва 10% от стопанствата в Германия се управляват от жени

Към момента стопанския двор се ръководи съвместно от майка и дъщеря, но след няколко години Йоана ще може да поеме стопанството в свои ръце. Подобна ситуация е едно изключение, защото едва 10% от всички германски стопанствасе управляват от жени. По данни на германското министерство на земеделието 64% от заетите в сектора на селското стопанство са мъже. Йоана обаче не счита това като недостатък или дискриминативно отношение спрямо жените, каквото не е имало към нея. Признава все пак, че само веднъж един мъж я заснел докато карала трактор.

Да придобиеш стопанството не е никак ефтино

по-малко млади хора се насочват към земеделието

Ако искат да придобият управлението на семейните стопанства, повечето млади фермери се сблъскват с проблема за големите инвестиции, които трябва да направят. Йоана също не е изключение, и трябва да приготви доста пари на зелено, за да преструктурира стопанството според разбиранията си. Нейният инвестиционен план се разпростира за срок от цели 20 години.

Това което е мотивира са европейските субсидии за млади фермери под 35 години. Като млад фермер тя получава регулярно по 44 евро на хектар директни плащания в продължение на пет години. В Германия през тази година това прави общо 48 млн. евро за младите фермери. Макар да изглежда внушителна сума, това представлява едва един процент от средствата за директни плащания , които страната получава като част от общата селскостопанска политика. Ето защо от Европейския съюз на младите фермери поискаха през следващия период на ОСП след 2020 година 4% от парите в ОСП да се заделят за младите фермери.

Освен това се дават субсидии за инвестиции в стопанството, като те могат да покрият до 50% от тях. „Въпреки това по-голяма част от тях ще отидат в нова селскостопанска техника, казва аграрният експерт в групата на Зелените в ЕП Мартин Хойслин. Ето защо според него средствата за младите фермери трябва да се надградят, и да се субсидира основно реализирането на идеи. „Ако например един млад човек има добри идеи за развитие на нова концепция за маркетинг и продажби на земеделската продукция, и банката счита подобни инвестиция за твърде рискова, тогава ЕС трябва да подпомогне реализирането на тези идеи”, аргументира се Хойслинг.

Заедно с по-високите инвестиции Йоана ще трябва да се пребори и с редицата разпоредби в сектора, които образуват една неясна плетеница, нещо което трябва да се разбере. Част от тази плетеница са правилата за торене, различните екологични програми за отделните региони или коренно различните регионални програми за опазване на водите. „Планирането на последиците от земеделската дейност след като си се съобразил с всички аспекти на регламентите за биоземеделие и агроекология също трябва да се направи”, казва Йоана.
Гора от предписания и зависимост от субсидиите

Младата фермерка критикува факта, че е оставена без достатъчно свобода да взема самостоятелни решения. „Политиците правят само разпоредби, а ние земеделските производители просто сме като едни марионетки които ни водят, и нашето поле на действие продължава все повече да се ограничава”, казва тя. Неудоволство у нея предизвиква и силната им зависимост от европейските субсидии.

„Яд ме е, че голяма част от нашите доходи като фермери се формират от държавата. Де факто без нея ние почти не бихме могли да съществуваме. Ние сме само получатели на европейските субсидии. Защо няма уважение към моята продукция и заедно с това да получавам повече приходи от нея?”,пита Йоана.

Решение има само тогава, когато се намали веригата, без по-голяма част от финансирането на земеделската продукция да отива за преработвателната индустрия и търговците. При това трябва да се повишат цените. Все пак готовността да плащат повече за устойчиви и произведени по биологичен начин земеделски продукти у клиентите изглежда демонстративна, оплаква се младата фермерка. Мартин Хойслинг от групата на Зелените не проявява никакво разбиране към това. „Толкова отдавна обществото ни изхвърля 30% от храните, че един цент повече не е никакъв валиден аргумент”, казва той.

Дори и ако Йоана не обича стопанството и да зависи от държавните пари, предвид на дискаунт веригите, които прилагат насрещен дъмпинг на цените, тя вижда перспективи в земеделието давайки за пример развитието на пазара на автомобили, където при търговията не винаги се изхожда от това, кой има най-евтината кола. „Защо не се приложат подобни принципи и на пазара на храни?”. Казва в заключение младата фермерка.

Превод: Мартин Иванов
По материали на EURACTIV.de
Снимки: EURACTIV.de

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар