Надка Кротева: Искаме да работим по проекти, но парите по ЛИДЕР са малко

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

У нас нещата са най-тромави. Трябва да се подпомагат обикновените хора

Надка Кротева смята че трябва да се подпомагат предимно обикновените и инициативни хора

Какви дейности и проекти развивате?

За проектите могат да говорят повече колегите. Тук сме се събрали с представители на почти всички МИГ-ове у нас, като целта на конференцията е да обменим опит, и да видим, докъде сме стигнали  и как се отразява всичко това.

Обменяте  ли  опит с други местни инициативни групи и какво е различното при тях и при вас?

Да, има разлики, и и ние се опитваме да се допълваме. Когато видим нещо полезно при тях, се опитваме да го прилагаме и при нас. Ходили сме да обменяме опит с колеги от местни инициативни групи в Италия и Франция. Има някои МИГ-ове от чужбина, на които не можем да им се дадем, тъй като екипът ни е много добър, и всички работим  на доброволни начала. Опитваме се да убеждаваме хората, какво може да се случи с проектите, но искам да спомена и моята болна тема. Всеки казва, че нещата вървят от горе надолу, , но се пропуска да се каже, че ако човек няма начален капитал, не може да се включи. И това не е само за проекти по подхода ЛИДЕР, а навсякъде. У нас нещата са най-тромави,. Трябва да се подпомагат обикновените хора, които да реализират проектите си. Питам защо на инициативните хора с идеи и проекти не се дават средства авансово да ги развиват,  а се чака първо те да намерят пари и да  работят. Колко хора могат да направят това?

Как се подпомагат тези хора в другите страни?

Например във Франция по някои от програмите  подпомагането се решава на местна общност, като всяка община може да стане гарант на инициативните хора, които искат да развиват проекти. Ако ние в Разлог можем да направим това, не всяка община у нас може да стане гарант на такива хора. Отделно не всеки проект мож да се докопа до общинска подкрепа. Освен това сега има голяма бумащина,която трябва да се намали. Аз лично получих подкрепа от общината, когато реших да се занимавам с туризъм. В Италия също има примери за това, как общината помага на хората да реализират проектите  си.

Какви проекти в Разложко биха искали да реализират хората?

Селата в региона ни са много активни по мерките, които сме обявили от местната инициативна група, било за земеделска техника, било за мандри или за надграждане на бизнеса. Например в Разлог направихме малко предприятие за химическо чистене, нещо което малко МИГ-ове са реализирали. Къщите за гости колкото и да натрупаха негативизъм, при нас са действащи и се възползваха.

Освен химическо чистене, за  какви други неземеделски дейности има проекти? Има ли такива, реализирани в сферата на социалните дейности?

Да, в център „Шанс” например закупиха по проект специална рампа за инвалидни колички. Дори парите недостигат вече. В началото хората ни гледаха малко така с недоверие, но като разбраха, че всичко може да се случи, сега няма спирка.

Мислите ли че процентът на средствата по ЛИДЕР трябва да се увеличи?

Да, ако има толкова много желаещи да се включат. Радващото е, че благодарение на дейността ни има много млади хора, които вече остават в региона и искат да реализират свои проекти, а ние от МИГ Разлог сме  хората, които може да им помагаме.

Споменахте проблема с бумащината, какво може да предложите от вашия опит за да се намали тя?

Според мен много е важно не само да се облекчи бумащината, но и тези, които искат да правят проекти. Когато даден проект е одобрен получаваш средствата авансово, като до края на проекта имаш съфинансиране от порядъка на 20%. Такива бяха например условията по една американска програма за енергийна ефективност, по която се включих. Ние искаме да работим, но парите са малко.

Мартин Иванов

В интервюто са използвани въпроси на колеги и от други медии

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар