Реми Лубе: Познаването на характеристиките на декоративните растения ще подпомогне за внедряването им в концепциите за развитие на зелени градове

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×
Реми Лубе

Господин Лубе, като производител и износител на лалета може ли да кажете какъв е делът на Холандия на европейския пазар? Кои са основните пазари?

Мисля че е около 95-66%. Най-големите ни пазари са САЩ и Канада, следвани от Китай и Азиатските страни и Европа.

Произвеждате ли нови сортове лалета , така че да са устойчиви на климатичните промени?

Да, разбира се. Ние сме се съсредоточили върху такива сортове лалета, които могат да издържат през зимата и да не изискват много напояване.

Според информация в медиите  90% от продаваните  на пазара в Амстердам лалета не се отварят в процеса на цъфтеж и съдържанието не отговаря на картинките? Доколко е вярно и как  ще го коментирате?

Да, аз видях този материал. Ние имаме много видове растения, като някои от лалетата са сезонни, а другите целогодишни. Твърде възможно е да става въпрос за продажбата на сезонни, а не на целогодишни сортове лалета. Освен това в домашни условия, когато човек засади  някакъв сорт лалета, не винаги би могъл да упражни най-добрия  контрол на климатичните условия и оптималните температури за развитие на растенията. А цветятаимат нужда от това за да се развиват оптимално

Къде е мястото на декоративните растения за развитие на концепциите за модерни зелени градове?

Добре е да се знаят характеристиките на растенията и да се интегрират в градската среда според местните условия.

Мартин Иванов

 

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар