Ари Фелдхаузен: Искаме да работим заедно за да подобрим качеството на живот в селата, и да ги направим по-атрактивни за младите

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Ари Фелдхаузен съветник по аграрните въпроси към посолството на Кралство Нидерландия у нас

Гозподин Фелдхаузен от колко време сте съветник по аграрните въпроси в посолството на Кралство Нидерландия у нас?

Тук съм от една година, но работя тази работа от десет години. Започнах през 2008 година от Берлин, преминах през Индия, Шри Ланка , четири години във Виетнам и Тайланд, след което се върнах у дома в Европа. Смятам че особено Южна Европа е най-доброто място с много приятелски настроени хора и чистота.

Много хора казват, че може би Африка е бъдещето на земеделието. Как ще го коментирате?

Да, възможно е, но мисля че ние тук в Европа все още държим водещата си роля особено в производството на храни, което е много важно. Мисля че трябва да се възползваме от климатичните условия в страни като Румъния и България за производството на висококачественихрани. Смятам обаче, че те имат нужда от подкрепа по отношение  на процеса на производство. Важно е също така да успеем да запазим младите хора в селските региони, но за да стане това, те се нуждаят от повече перспективи за развитие. Трябва да направим селските региони по-атрактивни за живот. В Румъния се сблъскахме с подобни проблеми, и там съвместно с правителството започнахме програма с университетите по аграрни науки с цел да променим обучението на младежите, които искат да се реализират в аграрните науки. Знаете че Европа предвижда за следващия период 10 млрд. евро само за образование и наука в сферата на аграрните науки. Ето защо ние се опитваме да помогнем за преструктуриране на образователната система. Гледаме на подобни проекти като възможност да си партнираме заедно, и да се учим  едни от други, и така да доведем до повишаване качеството на живот в селските региони и да подобрим хранителната безопасност. 85 представители на румънски университети имаха възможност да посетят Нидерландия и да се запознаят с холандската образователна система в областта на аграрните науки.

Дали и в България биха могли да се емплементират подобни проекти? Това ли ще е вашата мисия тук?

Мисля, че това трябва да е мисия на българското правителство. Ние можем само да партнираме за това да се случат подобни проекти. За мен София например е един от най-зелените градове на Европа и това стана ясно по време на презентациите на конференцията посветена на зелените градове. Вие имате много паркове, красива планина наблизо, ето защо трябва да се възползвате повече от това и да извлечете изгода за всички. Ние трябва да работим заедно и да обменяме нашите знания и опит в сфери като наука и технологии. Аз нямам мисия. Моите амбиции са да работим заедно с амбициите на страната ви.

В кои области смятате че можем да си партнираме?

Например в иновациите. Наскоро проведохме първия хекатон в Шумен посветен на иновациите в земеделието. Там стана въпрос за различни иновации като използването на дронове и за всякакви технологични нововъведения в комуникациите, които трасират новата вълна в развитието на земеделието.

Може ли да кажете какво е нивото на двустранната търговия с аграрна продукция?

Нямам точни данни, но ако говорим на ниво селскостопанска продукция , тя е съсредоточена основно към суровините, но за да успеем да повишим търговията с аграрна продукция, трябва да се фокусираме основно върху младите хора.

Къде виждате ролята на организациите на производителите и партньорствата с тях?

Разбира се обединението на групи от хора в различни организации е много важно , но моята роля е даспомагам за това, защото няма по-добро от това, всички да работим заедно.

А каква е ролята на медиите в подобни партньорства?

Мисля че е много важна, и това показва и международния проект за зелени градове, в който работим различни страни- от Нидерландия през Франция и Дания. И точно медиите са тези, които могат да привлекат по-голяма част от хората да дойдат тук и да видят за какво става дума.

Къде е мястото на земеделието в зелената икономика, защото знаем, че то е с немалък дял за негативните промени в климата?

Това е въпрос, по който в момента у нас в Нидерландия се дискутира много усилено, но то е само част от индустрията. В нея влизат също колите или въгледобива. В земеделието обаче ние наблюдаваме промени, целта на които е да го направят по-устойчиво чрез използване на нови технологии, Green Farming, и да можем да видим как да произвеждаме нашата продукция  по един по-устойчив начин, използвайки минимум енергия и средства да постигаме максимални резултати.

В интервюто са използвани въпроси на колеги от други медии

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар