Зелената сделка- красива опаковка без съдържание

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Европа се нуждае от всеобхватна промяна в аграрната политика за да осъществи амбициите си по отношение на климата

ЕК даде заден ход по точките,к земеделието
Представената от Урсула фон дер Лаен зелена сделка до голяма степен бе посрещната с адмирации от политици и фермери, но в точките касаещи аграрния сектор определено се вижда отстъпление в позициите представани в официалния документ и предходни негови варианти, пише в анализ euractiv.de. Така например в предходни версии на документа за зелена сделка се изразяваха ясни намерения за редукция на употребата на пестициди с до 50% до 2030 година. Обратнотно- в официалния документ се говори единствено за „чувствителна редукция на препаратите за растителна защита и торовете“.

Зелената сделка е една много красива идея. Тя е прекрасна опаковка, но къде е съдържанието? Аграрната политика трябва да се промени, тогава земеделският комисар няма да трябва да лобира за пазари за месо или мляко“, коментира в Туитър зеленият евродепутат Мартин Хойслинг.

Отчетливи промени има и в пасаажите, кааещи използването на иновативни метои в отглеждането на растенията. В старата версия на документа се казваше, че ЕС ще търси “ мерки эа ограничаване влиянието на иновативните методи в растениевъдството, включително и на геномните технологии“.
Във финалната версия на документа пасажът касаещ иновативните методи в отглеждането на растенията липсва, и се казва само че „трябва да се вземе под внимание ролята на иновативните техники в земеделието“ . Повече яснота както по този въпрос, така и по въпроса за промяна на максимално допустимите стойности на пестицидите, се очаква да хвърли стратегията “ От фермата до масата“ която се очаква да бъде представена в началото на 2020 г. Още през 2018 г. обаче от Европейския съд се произнесоха с решение, че геномната технология също се числи към методите за модифоциране на гените.

Според Хойслинг ако в бъдеще ЕС иска да акцетира върху развитието на геномите тенологии, то подобно намерение би било в протворечие не само с решението на съда от 2018 г., но и с общоприетите принципи за защита на потребителите. Зеленият евродепутат се опасява, че всички подобни нови методи за отглеждане на растенията могат да останат извън системата за оценката на риска на Европейската агенция за безопастност на храните и да не са част от задължителната информация в етикетите на храните. „Изключването на тези методи от механизмите на регулациите, отново ще предизвика загриженост у хората“, смята Хойслинг.

Критиците: Зелената сделка трябва да промени всеобхватно ОСП

И по други теми свързани със земеделието, зелената сделка на фон дер Лаен прави отстъпление.Документът предвижда че след излизането на стратегията „От фемата до масата“ би тряабвало да се проведе дебат за една по-устойчива хранитела верига. Също така за март 2020 т. е обявено излизането на нова стратегия за биодиверсификация. Преработване на предложенияга за ОСП в смисъла на новата зелена сделка обаче не се предвижда, и това придизвиква протести сред еколозите. „Ако ЕК сериозно мисли за това,
то тя трябва из основи да промени аграрната политика“, смята говорителят на Зелените в ЕП Свен Гиголд. Според него говорителката на ЕК е казала „много топли думи за фермерите“ , но “ без никакви конкретни мерки“. Мартин Хойслинг също смята, че предложенията за ОСП трябва да се поставят на масата за прегоори, защото не отговарят на прокламирните идеи в зелената сделка. Според някои членки на ЕС предвижданата по-голяма свобода на национало ниво по отношение на ОСП е неприложима що се отнася до опазване на околната среда и биоземеделието. „Аз незная дали в този случай как заложените цели по отношение на климата ще се изпълнят, и дали при планираното силно съкращение на втория стълб за финансиране, дали развитието на биоземеделието би могло да ое финансира“, казва Хойслинг. Към момента новите предложеия за ОСП все още се намират в аграрната комисия на ЕП, и работата по тях беше блокирана заради евроизборите и сформирането на новия състав та ЕП. Според тях 30% от директните плащания трябва  да са за така наречените екосхеми. Предложението на парламентарната комисия е дари за 20% от тези средства плюс доброволно прилаганена схемите. Според Хойслинг парламентарната комисия по земеделие ще трябва да се произнесе за новата ОСП през април 2020 г. , а през юни да има решение на Европарламента. Диалогът между различните институции се очаква да приключи в периода на германското председателство на Съвена на ЕС, като от ЕК очакв ат новата ОСП да влезе в сила най-рано от началото на 2022г..

Зелената сделка в 10 точки

1. Климатично неутрална Европа:

Европа ще се опита до средата на века да се превърне в континент с нулеви емисии, като постигането на тази цел ще влезе в спецален климатичен закон, който трябна да бэде представен през март идната година. Практически това означава, че ЕС трябна да повиши своите климатични цели. Така например до 2030 изхвърлените в атмосферата вредни емисии трябва да се намалят с между 50 и 55% вместо с 40%. За да се напасне на новите цели за климата, ЕК изрази готовност за промяна на всички правни разпоредби, като се започне с нов регламент за възобновяемата енергия и енергийната ефективност, както и за търговията с емисии и ползваето на земеделските земи. Тези предложения трябва да влязат в общ пакет, който да бъде предложен до март 2021 година.

Осван това през 2020 година се предвижда приемането на план за “ интелигентна секторна интеграция“ предвиждащ сближаване на сектори като топлоенергия, електро и газова енергия.
Това ще се постигне чрез нова инициатива за по- добро усвояване на офшорната вятърна енергия.

2 Кръгова икономика:

През март 2020 година се очаква да бъде представен специален план за действия за кръгова икономика, в рамките на всеобхватна стратегия за индустриализация. Към него ще се числи една нова политика за устойчиво производство, чрез използване на по-малко ресурси и създаване продутти, които да могат да се ползват отново или да се рециклират.

Индустриите с интензивно използване на въглища нато текстил или производство на стомана и цимент също ге станат част от кръговата икономика. Основната цел си остава създаването на по-чиста индустрия до 2030 година като служител на ЕК уточни, че ако през 2050 искаме да имаме истинска чиста индустрия, то последният инвастиционен цикъл трябва да приключи през 2030 година. Пез 2020 г. са очакват нови директиви за повторното използване и рециклирането на батерии.

3. Обновяване на сгради:

Тук основната цел е удвояване и дори  утрояване на броя на саниранита сгради. В момента нивото на обновлените сградите в ЕС е около 1%.

4. Без замърсяване:

Без значение дали въздух, почви или води, целта е до 2050 г. в Европа да се създаде една чиста екологична среда. Това се предвижда да се постигне с нови инициативи като нова стратегия за създаване на околна среда, свободна от отрови.

5.Екосистеми и биодиверсификация

През март 2020 г. ЕС се готви да представи нова стратегия за диверсификация преди срещата на върха, организирана от ООН по темата през октомври в Китай. Целта на ЕС е с нови мерки срещу замърсяване на почвите и водите да предотврати загубата на биоразнообразието в природата. Прдвижда се и въвеждане на ново обозначение върху продуктите, което да указва, че не са произведени в резултат на обезлесяване или изкореняване на гори.
6. От фермата на масата

Нова инициатива в земеделието, която ще бъде представена през пролетта на 2020 г. , чиято цел е създаване на една по-зеена и здравословна аграрна система. Към нея се числи  значително редуциране на употребата на пестициди, торове и антибиотици.Новите стратегически планове, които страните членки ще представят през следващата година, които ще са част от ОСП, също ще бъдат проверени, дали отговрят на целите на зелената сделка.

7. Мобилност и транспорт

Тук ЕС предвижда нови норми за CO2 емисиите, изхвърляни от автомолилите. Сега актуалниге стойности са до 2021 година да се доститнат стойности от 95 грама CO2 на километър, но трябна да се работи до свеждане на тази стойност до нула. Предвижда се да продължи насърчаването на електротранспорта, като до 2029 година в ЕС трябва да има до 1 млн. електрозарядни станции. Използване на алтернативни горива на водородна основа биогорива във въздушния и морски транспорт.

8. Финанси

Мерки за спрведлива енергийна промяна като подкрепа за региони, зависими в момента от фосилни горива и въглища
Целта е да се наберат 100 млрд. евро, които да сагенерират от три стълба.
– специален фонд за подпомагане на енергийния преход;
– специални инвестиционни програми:
– средства от капитала на ЕИБ;

Всяко едно евро дадено от тези фондове ще се допълва от две или три евра ог съответнните региони, като те ще трябва да инвестират в чиста енергия с одобрението на европейските органи отговарящи за конкурантноспособнотта.

9. Наука и иновации

С предложения за следващите седем години бюджет от 100 млрд. евро в тази област за Хоризонт Европа трябна да подпомогнат зелената сделка, като 35% от тези средства ще са насочени към създаване на екологосъобразни технологии.

10 Външни отношени

Приносът на дипломацията за постигане на поставените в зелената сделка цели, или както казва едон от експертита в ЕС: „За да успее  ЕС да повиши своите амбиции по отношение на климата, и другата част от света трябва да реализира амбициите си.

Превод: Мартин Иванов
По материали на euroactiv.de

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар