Farm&Food 4.0 място за среща между фермери и иноватори

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Наука, бизнес и ИТ индустрия обсъдиха сценарии за технологичното бъдеще на земеделието на конференция в Берлин

Използването на дрони за мониторинг на обработваемите площи или различен вид сензорика за измерване и събиране на полезни данни за фермерите отдавна вече са настояще, а технологичното бъдеще е свързано вече с нови предизвикателства- автономно управляеми машини и почти пълна роботизация на дейностите на полето и във фермата.

За пета поредна година на 20 януари в Берлин над 500 участници -земеделски производители, представители на науката, инженери и ИТ специалисти обсъдиха по време на конференцията Farm&Food 4.0 технологичното бъдеще на земеделието и хранителната индустрия. Конференцията се превърна в истинска сцена на дебати и дискусии не само по отношение на дигиталното бъдеще на земеделието, но и бяха предложени възможни сценарии за развитието на индустрията. По време на форума се проведоха различни дискусии, свързани с разрушителната роля на земеделието, агрономичните бази от данни, биотехнологиите, екосистемите, дигитализацията, протеините на бъдещето и други. Бяха проведени редица демонстрации и работилници.

Предизвикателствата пред земеделието на утрешния ден образно казано обаче не са свързани само с бързото развитие на технологиите или климатичните промени, към които фермерите трябва тепърва непрекъснато да се нагаждат, но и това как фермерите да печелят повече от производството си чрез внедряване на нови търговски модели.

Обществото трябва да възстанови връзката между градовете и селата, счита Юлия Харал

Юлия Харнал вицепрезидент на BASF посочи примери, как с помощта на дигиталните технологии се подпомага работата на женски фермерски кооперативи в Индия и производители на домати в Египет. За последните например са били изградени специални мобилни станции поради липсата на достъп до интернет, чрез които те са получавали ценни съвети за това как да отглеждат растенията и как да печелят от продукцията си.

По време на форума стана ясно, че не само обществото, но и земеделието ни са изправени пред една дигитална революция в която следващите етапи ще са свързани с използването на човекоподобни роботи в различни индустрии, с навлизането на блокчейн технологиите и виртуалната реалност. За трансформацията на земеделието по пътя към технологичното му бъдеще е важна и връзката между потребители и производители и това, че всички участници по веригата от фермата на масата трябва да се съобразяват с променените нагласи на потребителите защото поколението на 20-годишните все повече осъзнава важността на здравословното и устойчиво хранене. „Ние трябва да възстановим връзката между населението в градовете и селата, защото днес имаме все повече хора, които живеят в градовете и все по-малко земеделски производители“, каза Юлия Харнал. Според нея фермерите винаги са били сред пионерите в производството на храна, която едновременно да е достатъчно висококачествена, и съобразена с опазването на околната среда и изискванията на обществото.

Новите пазари, социалните изисквания и насоки изискват иновации, откритост и партньорства между индустриите и обществените групи“, добави още тя.

Трансформация в земеделския сектор отдолу, а не отгоре

Според Джо Басет за да повишат устойчивостта на своето производство с помощта на дигиталните технологии, земеделските производители трябва да стават все по-иновативни и екологично мислещи. Той е на мнение, че трансформацията в земеделския сектор може да се случи само отдолу нагоре, и че Америка е показала, че налагането и чрез програми отгоре е неуспешно. Неговата компания Dawn Equipment Company е разработила автоматизирана система за засаждане на семената, която позволява на фермерите да извършват по-ефективна предсеидбена подготовка на почвата, и в същото време да минимизират употребата на торове. Това се осъществява с помощта на редица сензори, като събираните от тях данни позволяват на фермерите да получават точна информация за състоянието на почвата, която да им позволи чрез правилно третиране да повишат добивите си, а оттам и възможностите за все повече печалби.

Трансформацията на земеделието според Джо Басет трябва да върви отдолу нагоре

Именно устойчивото производство на селскостопанска продукция е сред най-горещите теми в разговорите с потенциални инвеститори, защото фермерите от своя страна искат хем да произвеждат устойчиви храни, хем да печелят повече. От своя страна обаче инвеститорите търсят нови променени модели на търговия.

Регенеративното земеделие може да запази устойчивостта на производството

Един от най-обсъжданите сценарии за бъдещата трансформация на земеделието, при която в условията на все по-резки климатични промени фермерите да продължат да произвеждат устойчиви и висококачествени храни е регенеративното земеделие. „Повече от всякога съвременното земеделие и хранителна индустрия са отговорни за някои от най-големите проблеми в съвременния свят- от вредните емисии до недостига на вода, и въпреки че се чуват някои критични мнения, е неоспоримо, че земеделието е индустрия на суровините“, казва главният редактор на AgFunder News Луиза Бърууд-Тейлър. Според нея вече има достатъчно натрупан ресурс от знания, за потенциала на земеделието и това, как да се използват по-малко ресурси, но и да се съхраняват околната среда и почвите, да се намали изхвърлянето на вредни емисии и да се възвърне биоразнообразието в природата. През последните години по думите и всички са разбрали, че земеделието, хранителния бранш и другите индустрии се нуждаят от една коренна промяна в парадигмата за да запазят своята устойчивост. „Имаме нужда от по-голямо присъствие на устойчивостта в големите концерни, представени на борсата за да изискваме от акционерите им да прилагат повече мерки за устойчиво производство. Тези мерки трябва да започнат да се прилагат именно в това десетилетие, и ние се надяваме, че регенеративното земеделие е една от тези подходящо мерки“, допълва тя. Според нея инвеститорите все по-често се интересуват от подкрепа на такива устойчиви проекти, носещи освен финансови печалби и такива за обществото и за околната среда. Търсенето обаче на по-голяма справедливост във финансовите печалби най-вероятно спира развитието на инвеститорите и оказва влияние на устойчивостта им. Това е и причината според нея до момента малко да се говори и инвестира в проекти, свързани с регенеративното земеделие. “Има някои агрофондове, които основават инвестиционната си политика на принципите на регенеративното земеделие и някои технологични компании, които подкрепят подобни намерения, но като цяло регенеративното земеделие е едно ново поле на инвестиции“, казва още тя.

Няма устойчивост без прозрачност

Непрозрачните компании включително и в хранителния сектор в бъдеще ще носят все по-голям инвестиционен риск, и следователно за тях ще е по-трудно да печелят“, смята Фолкер Енгелсман, който е на мнение, че в земеделието не може да се говори за устойчивост без прозрачност, ето защо той разказа за една практика на пазара на храни и селскостопански продукти в Холандия, чрез предоставянето на производителите на специален етикет, в който се съдържа информация за произхода на неговата продукция.

Експерти, учени и фермери обсъдиха дигиталната трансформация на земеделието

Етикетът включва QR код, който потребителите могат да сканират със своя смартфон. След това се получава достъп до уникалната история на производителя. „Използваме три показателя за социално и четири за екологично въздействие. „Измерваме въздействието, заедно със заинтересованите страни и управляваме постепенните стъпки на развитие към по-голяма устойчивост“, каза още експертът.

Наука, бизнес и индустрия в едно

Форумът Farm&Food 4.0 в Берлин даде и нагледен пример за това, как открито трябва да си сътрудничат науката, бизнеса и индустрия в едно в търсене на новите пътища за трансформация на земеделието. По време на форума на своеобразно изложение не само представители на индустрията, но и на науката представиха на участниците последните си достижения. Един от участниците беше Германската академия за технически науки, в която членуват водещи учени от всички видове индустрии във федералната република. От академията представиха последния си доклад посветен на блокчейн технологиите. В рамките на „Хоризонти“ (Horizonte), учените представят два пъти годишно доклади по горещи теми за обществото, написани на достъпен за широката публика език, без обаче да се излиза от принципите на научната публикация. Сред темите които за засегнали в публикациите си са мобилността, устойчивото земеделие и дигитализацията, като следващата тема на която са се спрели ще е развитието на изкуствения интелект.

Имаме богат спектър от над 40 теми, от които да избираме. Редовно провеждаме едно проучване сред нашите членове, по кои от тези теми искат да се подготви научна публикация. Освен от членовете на академията, тези теми се определят и оценяват и от специален експертен съвет към проект „Хоризонти“, в който влизат и представители на браншови други неправителствени организации и представители на медиите“, казва Керстин Пробирен от маркетинг отдела на академията. Именно ролята на представителите на медиите според нея е важна, за да се оцени, как подобни теми биха се приели от по-широка публика.

Основавайки се на оценките от една страна на учените, от друга на членовете на този съвет, се решава по кои конкретни теми да се създадат доклади, решението за което се взема от президиума на академията. През 2018 година учените подготвиха и специален доклад посветен на устойчивото земеделие, в който се потърсиха отговори на въпроси, като това как трябва да изглежда устойчивото земеделие на бъдещето и какви основни условия трябва да изпълни за целта.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар