Синди ван Райвик: Иновативните проекти в оранжерийното производство са най-атрактивни за инвеститорите в Нидерландия

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Ако искате да изнасяте, трябва да се обединявате с други производители и играчи по веригата“, посъветва експертката на Rabobank българските производители

Синди ванРайвик

Делът на оранжерийното производство в глобален мащаб в следващите години се очаква да се увеличи с между 15-20%, смята Синди ванРайвик експерт на холандската финансова институция Rabobank, която запозна присъстващите на форума Intelifresh 2020 с последните тенденции на световните пазари на оранжерийна продукция. Причина за това според нея се не само климатичните промени, които карат все повече производители да търсят по- сигурна защита за продукцията си, но и нагласите на пазара, на който потребителите все повече се насочват към висококачествени плодове и зеленчуци. В момента според нея се наблюдава ръст в оранжерийното производство на плодове и зеленчуци в региони като САЩ, страните от бившия Съветски съюз и Източна Азия. В глобален мащаб площите с оранжерии възлизат на около 600 хектара, като делът на оранжериите тип вертикални ферми все още е доста малък- само около 20 хектара.

Има много причини за това, да се наблюдава все по-голямо увеличение в броя на оранжериите, и една от тях е свързана и с безопасността на храните“, смята експертката. Друга причина е навлизането на все повече иновации в този тип производство, като макар и скъпа инвестиция, все повече фермери се насочват към влагането на капитали в изграждането на LED системи. „Имаме вече и роботи за бране на домати и рязане на чушки,но ще са ни необходими още между 3 и 5 години за да навлязат масово подобни иновации“, смята ван Райвик.

Именно проектите свързани с въвеждане на иновативни методи,автоматизация на производството, изграждането н LED системи и такива за осигуряването на алтернативни енергоизточници за отопление на оранжериите например чрез сондажи за геотермални води са сред най-интересните за инвеститорите по думите и.

От важно значение според нея е производителите да знаят точно каква е ситуацията при тях. Синди ван Райвик даде пример с испанското оранжерийно производство, което е така структурирано, че позволява известна гъвкавост в отглеждането на плодове и зеленчуци, и това да носи доходи на фермерите без да са налагат големи инвестиции. „Един от проблемите на нидерландските производители на оранжерийна продукция е точно липсата на гъвкавост, тъй като там много трудно може да се сменят отглежданите плодове и зеленчуци, и освен това се изискват доста големи начални инвестиции, като ако даден фермер иска да изгради стъклени оранжерии, тази инвестиция спокойно би могла да достигне до 2 млрд. евро на хектар“, казва експертката. Що се отнася до добива в Нидерландия той е до 130 кг/кв.м, докато в Испания е едва между 12 и 13 кг/кв.м.. Освен това за разлика от Испания, където могат да се използват полиетиленови оранжерии, в страни като Нидерландия поради по-студения климат ще е необходимо използване основно на стъклени конструкции. „Търсенето на някои плодове като ягоди например изисква много по-голяма продоволствена сигурност и устойчивост на стопанствата, като се сключват споразумение за цените и обемите на доставките, като това изисква използването на оранжерии. Имено подобен процес се наблюдава в страните от Северна Европа, където повечето производители на ягоди например ги отглеждат не в земята а върху плоскости“, добавя тя. Преимущество при подобно отглеждане на ягоди е по-бързото им бране, и това, че не се използват пестициди, което означава, че могат да се ползват и системи за подобряване на производството.

Заради климатичните промени не само производитлите на ягоди обаче, но и тези на ябълки и круши все по-често търсят варинти за покритие, което да защитава насажденията им от неблагоприятни последици, свързани сразлични природни явления. Това важи особено за скъпи сортове, които изискват подобни инвестиции, колкото и да са капиталоемки. Мнозина фермери се опитват да комбинират производството на градински зеленчуци с животновъдство, или залагат на нови видове селско стопанство като регенеративно земеделие или отглеждане а перма култури и други, като в новите земеделски стопанства има технологии, които изглеждат остарели, но са приложими що се касае до биопроизводството на плодове и зеленчуци. „Според мен и по-новите и по-старите технологии имат бъдеще, но важното е да знаем какво търсят клиентите. Няма един правилен път и възможностите са различни“, продължава тя. В момента все повече семейни стопанства в Испания се кооперират или се сливат, в резултат на което имат възможност да продават на международните пазари, като например във Великобритания. Благодарение на това те разчитат на добър маркетингов екип и въвеждане на иновации в опаковките, нещо което не може да се свърши от производителите. „Ако искате да изнасяте продукцията си, би трябвало да работите с партньори- било то други производители или такива, които се намират по нагоре във веригите на доставките“, посъветва експерката българските оранжерийни производители.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар