Бернд Фос: Европейската аграрна политика се нуждае от по-голяма гъвкавост

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Трябва да работим за намаляване на бюрокрацията по отношение на зелената политика

Господин Фос,бихте ли се представили и разказали с какво се занимавате?

Бернд Фос

Да, казвам се Бернд Фос и съм от браншовата организация на работещите в земеделието и съм председател на федералната организация по земеделие иначе по професия съм млекопроизводител. Идвам от провинция Шлезвиг Холщайн, от един много ветровит но красив регион край река Елба. В момента съм депутат от Зелените в местния ландтаг. Ако мога само да допълня нещо за браншовата организация на заетите в земеделието, която е основана преди четири десетилетия. В основата и са били критично мислещи хора с идеи за развитието на земеделието и аграрната политика, които да спомогнат за жизнеспособността на селските региони и да се запази едно добро жизнено ниво в тях, и да се мисли повече за опазването на околната среда. В същото време аграрния съюз е основан преди 30 години, и в него влизат представители на широки маси – защитници на животните, еколози, фермери и други неправителствени организации. Всяка година публикуваме специален критичен аграрен доклад от 320 страници. Съвместно сме доста активни, и организираме различни протести, с които целим да акцентираме върху развитието на селските региони, но не само това, защото активно работим и с организации от различни европейски страни. С тях непрекъснато обсъждаме различни въпроси свързани със състоянието на европейската политика, и това, какъв облик трябва да има тя в бъдеще. Работим върху различни предложения, така че например работещите в селските региони да получават повече пари, като се борим не само за по-добро опазване на животните и водите, но и за запазване на разнообразието от видове.

Какви са последните забележки, направени от вас в тазгодишния аграрен доклад? Какви са основните критики, които отправяте не само към аграрната политика в Германия, но и в Европа? Знаете че сме свидетели на преломни времена.

Да, така е. И аз смятам че се намираме във времена на промени, и това не е от сега, а ние се намираме в подобен период вече цяло десетилетие. Вече ясно говорим, че тези промени все повече се виждат както у нас, така и в Европа. Знаем, че много от направените тук предложения относно развитието на аграрната политика се възприемат на европейско ниво, но те се нуждаят от доста подобрения. Така например ние настояваме за повече пари за първия хектар, и това не идва като предложение само от нас, но и от френските ни колеги. Освен това ние се нуждаем от регрес т.е. намаляване на плащанията с увеличаване на хектарите обработваеми земеделски земи , както и създаването на повече работни места в сектора. Това е предложение, което също изхожда от нас. Но това не трябва да са задължителни неща, а по-скоро трябва да се възприемат на доброволен принцип. Ние не поставяме единия стълб на финансиране в европейското земеделие пред другия, така че например вторият да е много добре финансиран, пък по първия да не се прави нищо. Настояваме, че на европейско ниво има много неща в земеделието, които се нуждаят от подобрение. Например зелените плащания, където все още има редица различни интереси и съществува голяма бюрокрация. Това смятам е много жалко, защото всеки път трябва да се започва от начало. Ето защо сме установили, че новите екосхеми, които ще се прилагат след 2021 година, трябва да влязат в първи стълб на финансиране на ОСП, и това ще даде по-големи възможности за екологизация на земеделието. Мисля че по отношение на европейското земеделие може да се направи още много и ще дам няколко примера. Предвижда се възможност за позеленяване да отиват до 30% от средствата. Понякога екологизацията включва не много сложни неща, и не се нуждае от толкова голяма бюрокрация. Другото което имам предвид като пример е, че според плановете между двата стълба на подпомагане в европейското земеделие ще могат да се прехвърлят до 15% от средствата, но Германия прави всичко възможно този процент да е много по-висок. Например може да се направи предложение, и 15% от средствата да отиват изключително за мерки в подкрепа на регионалните икономики. Жалко е, че вече има някои, които се опитват така да напаснат оборота на средства в аграрната политика, че не 15% а едва 0,7% да се прехвърлят между двата стълба, и с тези пари например да се подпомогне утвърждаването на планове за развитие на овцевъдството.. Например в страни като Германия овцевъдството в редица региони е почти отсъства и за това отговорност носят както властите на федерално ниво така и браншовите организации.

Страната ни съвсем не е пример за послушно момче в ЕС, защото ето например промени в правилата на нитратната директива при нас не са правени от почти тридесетилетия за разлика от страни като Дания и Холандия, където отдавна са променени и това предизвика реакции. Дори страни като Франция и Полша са по-добре от нас. Освен това промените в правилата по отношение на торовете за които говорим , предизвикват тревоги у земеделските производители, защото са свързани с повишаване на разходите и изграждането на нови торохранилища. Допълнителни разходи за тях носи и растителната защита, тъй като ние имаме проблеми не само с чистотата на подземните ни води, но и като цяло с рамковата директива по водите. Ето защо ние трябва да инвестираме повече и да се нагодим на промените във всички тези правила, но пък има вещества, като никотиноидите използвани при отглеждането на рапицата, на които все още нямаме алтернативи.

Честа практика при големите химични концерни обаче е да намаляват съдържанието на никотиноидите в препаратите си, сваляйки ги в по-ниска категория химикали.

Да, и това струва наистина много големи разходи на компаниите, но е необходимо, а проблемът на аграрната политика е, че късно реагира на подобна практика. Според нас тези средства около 60 млрд. евро които ние в Германия получаваме от ЕС, не трябва да се дават само под формата на субсидии на хектар. Разбираемо е, че стопанствата имат нужда от тези средства но ако човек иска да се нагоди към някакво средно ниво на цените, арендните цени също трябва да се включат в премиите и да оставят следи в субсидиите на хектар. Ние сме на мнение, че европейската аграрна политика трябва да е и пазарно ориентирана, и нейните инструменти трябва така да се преосмислят, че да може да се реагира, когато се сриват пазарите за да се напасне на производителите. Европа има нужда от система от стандарти, защото иначе би загубила своята конкурентноспособност на международните пазари, и това може да има лоши последици например в случаи като този със свръхпроизводството на мляко. Тук трябва да се каже, че това интересува всички и е от значение за всички, макар че повечето имат усещането, че това не е така. Аз мисля, че трябва да направим най-доброто и апелът на земеделските производители за това не изглежда никак лош, защото те се намират много високо, и са доста повече от журналистите и политиците.

Говорите за повече средства за агроекология и опазване на околната среда. Имате ли страхове, че тези пари не винаги биха достигнали до правилния си адресат, каквито случаи имаме в новоприсъединени страни като България и Румъния например?

Това е много добър въпрос, ние като организация, занимаваща се с проблемите на аграрната политика се срещаме както с много биопроизводители, така и с много конвенционални производители, и не става дума за конвенционално или биопроизводство, а за това биопроизводството да е сертифицирано както на национално, така и на европейско ниво. Това искаме не само да запазим у нас в Германия, но и да подобрим и в същото време да защитим продукцията. За нас не е важно толкова, каква част от площите ще се обработват по конвенционален, и каква по биологичен начин колкото това да се приемат мерки за запазване на разнообразието от видове и околната среда. В животновъдството държавата също признава биологичното отглеждане като метод, тъй като се знае какво искат потребителите, но това не означава, че биоживотновъдството е възможно навсякъде в страната. Ето защо имаме нужда да се обозначават продуктите на биологичното производство и опростена схема от степени, по която потребителите много бързо да определят откъде идва един или друг биопродукт или как са отглеждани животните, от които е произведен той. Пак ще кажа, че ние не искаме 100% от площите ни да са био, но ще дам пример с нашата провинция. Ние в Шлезвиг Холщайн имаме специална точкова система, в която за всяко стопанство се посочва например с колко пасища разполага, с каква вода разполага и други и така формираме една много ясна база от данни, която позволява определянето на премиите за всяко стопанство. Има една цяла поредица от инструменти, с които могат да се разделят конвенционалните от биостопанствата.

По време на специализирана конференция в Бундестага видях доста млади хора, и бях изненадан как те искат да оказват влияние върху промените не само в културата на хранене, но в земеделието, служейки посредством неправителствни организации като медиатори между общество и политици, а от друга обаче политиците да служат като мотиватори за идеите им. Дали подобни мисли са в правилната посока?

Политиците се опитват да служат като такива мотиватори, макар това не винаги да се получава, защото например по отношение в климата имаме проблеми, които не биха могли да се осветят, но могат да се отстранят. И това прилича все повече хора, както беше по време на тази конференция . И ние изхождаме от подобна позиция защото ландшафтът сам по себе си има много области, но ние поставяме стойности само на онези за които мислим в по-кратки срокове, например до една година виждайки до какво ще доведе политиката в това време. Това е перспективата и за големите стопанства, дори и за тези, които са изправени пред решаването на сериозни проблеми, инвестирайки много, без да знаят дали цените на пазарите ще останат на същото ниво. И като се добавят и застраховките, повечето земеделски производители не биха могли да имат един по-голям хоризонт от 12 месеца, защото първо трябва да видят какво са произвели, и чак тогава на база на добивите да устойностят плодовете на техмия труд. И въпреки че ще има периоди, които ще създават грижи на производителите, те винаги трябва да са позитивно настроени. Разбира се и по време на конференцията видяхме говорители, към чиито думи фермерите биха изразили учудването си.

Мартин Иванов

/Следва?

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар