Бернд Фос:Фермерите да търсят повече възможности за инвестиции извън земеделието

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email 0 Filament.io 0 Flares ×

Зелената сделка е от голямо значение за европейското земеделие, но ЕС трябва да види какво е отражението му върху климата и околната среда

Бернд Фос

Какво мислите за така наречената „зелена сделка“, предложена от новата комисия на Урсула фон дер Лаен? Все още повечето хора гледат на нея като нещо доста абстрактно.

Ако трябва да погледнем отвъд различните програми за подпомагане на европейско ниво,, можем да кажем, че това е стъпка напред по отношение опазването на водите, околната среда и животните, теми по които до момента не се е обръщало толкова голямо внимание на национално ниво. Ето защо „зелената сделка“ е едно добро начало в тази посока, и ние само можем да се надяваме, че нещата ще продължат напред. Сега предложенията на новата комисия са предоставени на вниманието на депутатите от Европейския парламент, и по нея ще трябва да се произнесе и Съветът на министрите. Зелената сделка разбира се е от голямо значение за аграрния сектор, защото в него се дават доста пари, но в същото време ЕС трябва да види, как то се отразява на климата и енергийните източници.

Бернд Фос признава, че си остава фермер, макар че е в политиката

Във всички случаи със сигурност според мен „зелената сделка“ определено предизвика реакции, но от друга е свързана и със структурната функция на всички тези неща, защото досега опазването на климата е било на доста ниско ниво. Например ако някои желае да строи хотели през новия програмен период, ще се налага да спазва нови стандарти по отношение опазването на климата, и който желае да получава до 150 хил. евро от общия европейски бюджет, ще трябва да се съобразява с нови стандарти и да спазва баланса в климата, а на тези инвестиции да се гледа и като на възможност за подобряване опазването на климата. Ето защо трябва да се дадат за целта конкретни параметри като например минимални граници на произвеждане на вредни емисии нещо което и сега го има, но не е задължително да се спазва. Например в Шлезвиг Холщайн ние имаме специална програма, с която целим от 2012 година насетне да заделяме до 40% от бюджета за опазване на климата и сме го обвързали и с образователната програма, и част от условията които се спазват при изграждането на нови училища са свързани с намаляване на вредните емисии. Надявам се, че нещо подобно може да се случи и на ниво Европейски съюз, а с енергийния пакет на ЕС се цели постигане на целите по отношение намаляване нивата на CO2 емисиите и спазването на конкретни правила по отношение изграждането на нови мощности за производство на зелена енергия. Ние сме оптимистично настроени, и смятаме че в Европа тази пътна карта може да започне да се следва от 2021 или 2022 година.

Споменахте в началото, че сте млекопроизводител. Семейно ли е вашето стопанство?

Да макар че в момента аз съм малко далеч, бидейки в политиката, но въпреки че съм на 65 години и съм депутат, винаги съм казвал, че ще си остана фермер. Фермата ми обаче продължава да се развива, и съм внедрил вече роботи, които извършват доенето и храненето на животните.

Какво може да кажете на младото поколение, което идва след вас и би искало да продължи да се занимава със земеделие?

При мен нещата стоят така че синът ми се дипломира като инженер по специалност свързана с възобновяемите енергоизточници, и той определено има желание да остане във земеделието и тепърва ще търсим различни пътища как да организираме работата в стопанството ни с наемането и на допълнителен персонал. Има най-различни възможности. Въпреки че въпросът е малко общ, бих казал, че трябва да се види къде да се инвестира , и да се търсят дори възможности да се насочат инвестиции дори извън земеделието., защото мнозина които влагат в земеделието, не се опитват да инвестират и в други области. Когато обаче човек си постави по-дълги инвестиционни цели, при сегашната ситуация на пазара, без да се счита, че човек щом се занимава със земеделие, ще инвестира само в тази област. Изключение е разбира се, ако се произвежда продукт за точно определена пазарна ниша. Мисля че ежедневната работа в стопанството ще продължи, но ще трябва да намерим и други възможности за инвестиции например в техника.

Накратко казано представата за модерния фермер трябва да е, че той освен производител трябва да е и мениджър и да умее да управлява стопанството си нали?

Да, фермерството е една чудесна професия, но стопанството все пакт рябва и да се управлява правилно, като този процес се нагоди както към семейството, така и към нивото на работа. И не е нужно човек да впрегне всички деца и дядо им им в обора да се грижат за животните, защото това днес вече е невъзможно. Ние обаче живеем във времена, в които повечето ферми не могат даизползват безплатна работна ръка, а ние като фермери от друга страна също се нуждаем от доходи, и не може икономиката на предприятието да функционира с възнаграждения от 10-15 евро на час. Ето защо някои се опитват да намаляват разходите за труд наемайки персонал от други европейски страни, от една страна подпомагайки европейската социална система, отдруга подобрявайки своите икономически перспективи.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар