Кръгови, иновативни и устойчиви

Rate this post

Ако има пример за устойчив бизнес с  необятни перспективи и със съществен принос за намаляване на вредния отпечатък върху природата и околната среда, и в същото време за това, как се прави кръгова икономика в действие, това е българската компания Atlas Agro Science, призьор от първото издание през тази година на конкурса за иновации у нас EIT Food Innovation Prizes.

Александра Велкова

Повече за дейността и натрупания опит до момента по време на събитието EIT Food Awareness Day разказа Александра Велкова. Производствените мощности на компанията се намират в Стара Загора, а администрацията е съсредоточена в София. „Ние сме стартираща компания, която се занимава с преработката на утайките от пречиствателните станции в течен тор. Много често, хората които не са свързани със индустрията не се замислят за това, какво представляват почвите, в които расте нашата храна“, казва Александра. Високият прираст на населението от една страна, и от друга увеличаването на потреблението на храни водят до това според нея, земеделските производители да увеличат прекомерно торенето на почвите. което води до увеличаване на рисковете за човешкото здраве, и до замърсяване на подпочвените води и от там на водните басейни.

По-малко минерални торове и по-високи добиви

В същото време чрез ежедневното използване на вода, преминаваща през пречиствателните станции, спомагаме за образуването на над 1 млн. тона утайки, като към момента няма ефективно решение за тяхното оползотворяване. Такова    ефективно, иновативно и зелено решение обаче са намерили от Atlas Agro Science, а именно преработката им в течни торове. Нещо повече в съвсем близко бъдеще от компанията ще предложат на земеделските производители възможност за персонализирано производство на течни торове съобразени с вида и сортовете на културите, които отглеждат на полетата си. „Ние намираме решение на проблема благодарение на използваната безопасна технология за преработка на утайките, като създаваме тор с органичен произход, който в резултат на химична обработка представлява един биостимулант с изключително високо съдържание на полезни микроорганизми“, казва още тя.

По ефикасност и устойчивост българският иновативен продукт превъзхожда конкуренцията

Използването на тези течни торове води до намаляване на нуждата от минерални торове с 40% и увеличаване на добивите с 10%. Освен това се елиминира необходимостта от събиране и съхраняване на утайките от пречиствателните станции, а благодарение на иновативната технология се намалява въглеродният отпечатък в природата. „Целта ни е до 2027 година да станем абсолютно въглеродно неутрална компания, защото смятаме, че отговорността тръгва първо от сектора, и след това се пренася към всички останали”, добавя тя. С решенията които въвеждат от компанията имат за цел да допринесат за преминаване към по-устойчиво и здравословно земеделие.

Интересен факт е, че според изследване на учени от тракийския университет торовете на Atlas Agro Science показват много по-добри показатели по отношение на четири компонента-ефикасност, устойчивост, безопасност и цена, значително превъзхождайки конкуренцията, като само две големи компании произвеждат подобен продукт.

Пазарът на течни торове е с огромни перспективи

Пазарът на течни торове в глобален мащаб никак не е малък и според данни само за 2016 година се оценява на 12,1 млрд. евро като тенденцията за увеличение спрямо 2015 година е с около 4% годишно. Потреблението на течни торове у нас се оценява на 276 млн. евро., като темповете на растеж на потреблението на течни торове за периода 2015-2025 година се оценяват на 15,1 процента годишно. Основната причина според Александра Велкова е увеличеният износ на продукция, прираста на населението и ръста във вътрешното потребление. „Ето защо смятаме, че навлизането на нашия продукт на пазара е навременно, тъй като вярваме, че земеделците ще направят тази стъпка към по-устойчиви, по-здравословни и безопасни храни“, добавя тя.

Atlas Agro Science развива своята дейност за малко повече  от две години, като инвестициите до момента в бизнеса възлизат на около 300 хил. евро, което е позволило създаването на собствени технологични решения в областта  на земеделието, целящи да стимулират по-чистата и безопасно произведена продукция. „Спечелването на конкурса за иновации EIT Food Innovation Prize ни помогна да популяризираме дейността си не само на локално, но и на международно ниво, като наскоро ще се борим за най-иновативен продукт в Европа заедно с още 16 стартъп компании“, казва Александра.

Разширяване на инвестициите

До края на следващата година от компанията си поставят за цел да увеличат обема на инвестициите до 1 млн. евро, което ще увеличи  производствената база и и капацитета на производство от 3 на 25 тона торове на ден, което ще доведе и до увеличаване на пазарите. „В момента сме в активна комуникация и с други стартиращи компании, които могат да ни бъдат полезни като една компания за производство на QR кодове за хранителната индустрия, с чиято помощ може да се дава изключително много информация от началото до края на производствения процес, което смятаме да наложим, въпреки че не сме свързани с директните продажби на бързооборотни храни“, дава пример Александра. Основното предизвикателство пред тях е, че в момента срещат повече компании, които проявяват не интерес да са клиенти , а инвеститори, но засега от Atlas Agro Science не са готови да се разделят с част от бизнеса си. „Именно по тази причина обмисляме да наберем новият ни инвестиционен капитал от различни грантови схеми или дори банкови кредити. Повечето условия да получим средства от външни инвеститори са свързани именно с това да се разделим с част от бизнеса си, но ние имаме както огромен потенциал, така и дългосрочни планове за развитие и смятаме, че първо трябв да изградим едно много по-солидно портфолио за да пристъпим към подобна крачка“, разяснява тя.

Към момента течните торове на Atlas Agro Science изчакват одобрение и сертифициране от страна на Агенцията по храните, като на европейско  иво продукцията и попада в една чисто нова категория, тази на биостимулаторите. „У нас подобна категория продукти все още не е регламентирана“, казва Александра. От компанията разработват и проект, който ще позволи създаването на модулни съоръжения за производство на течни торове от утайките, които ще дадат възможност  на отделните пречиствателни станции сами да произвеждат течни торове от своите утайки.

Разбира се тук е нужно да се направи уточнението, че не всички видове утайки на пречиствателните станции може да бъдат използвани за производството на течни торове, и това важи особено за онези, които съдържат следи от тежки метали. „Това е и една от идеите ни да излезем на външните пазар. Освен това имаме амбиции да създадем специална референтна лаборатория в която на база детайлен анализ на почвите да имаме възможност да произведем индивидуализирани продукти за всеки отделен фермер“, заключава Александра.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар