Регионални клъстъри дигитализират селата в Германия

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Седем селски региони влизат в пилотен проект за създаване на смарт общини

Пандемията с коронавируса изтласка още по-напред процеса на дигитална трансформация. От образование през здравеопазване до организирането на събития и конференции в специализирани виртуални сесии вече са част от живота -искаме или не.

В тази връзка не прави изключение и берлинското изложение „Зелена седмица“ , което през тази година е изцяло в онлайн формат. Това позволява безпрепятствено да се проведат различни специализирани форуми. По време на един от тези форуми, наречен „Смарт селски региони, по пътя към дигиталното бъдеще“ от германското министерство по прехрана и земеделие представиха своята концепция за дигитализиране на селските региони във федералната република.

Седем германски общини се включват в проект за дигитализация на селските региони

„Във времената на пандемията както в градовете, така и в селата успяхме много добре да усетим всички предимства и недостатъци на дигитализацията“, каза по време на конференцията проф. Енгел Фридрих Хесел от министерството по прехрана и земеделие. Според нея под „смарт“ трябва да се разбира не просто цифровизирани села и градове, а свързаността между различни услуги, предлагани на хората, които живеят в тях. Такива могат да са услуги в най-различни области на живота- здравеопазване мобилност или транспорт.

„Докато в градовете има много подобни примери, въпросът е дали подобни приложения за свързване на различни услуги могат да се пренесат и в селските региони. И това е целта на нашия проект, защото 60% от населението на страната живее в селските региони“, продължава тя.

Още през миналата година в Берлин пак на „Зелена седмица“ беше представен един от множеството проекти, посветени на дигитализацията в селските региони- Das Land Digital. Става дума за дигитализация на изключително малки общности. Днес по думите и вече е време да се пристъпи към реализирането на по-голям проект наречен „Smart Land-Regionen”.

В Германия вече работи специално приложение, превръщащо селата в дигитални

“Чрез него искаме да предоставим достатъчно базисни услуги,като за целта сме избрали седем пилотни региона. Услугите които сме подбрали са свързани с образование, здравеопазване, обслужване на възрастни хора и мобилност. Искаме да видим как ще се развият тези услуги в избраните региони и впоследствие да ги прехвърлим към други“, разясни проф. Хесел.

Проектът е подпомогнат както от Германския съвет на селските региони така и от Института по софтуерно инженерство. Поради наличието на много хетерогенна картина на селските региони е било много трудно да се направи подборка от пилотни общини, които да влязат в проекта. От 61 кандидатствали за въвеждане на подобни дигитални услуги са избрани 22, които най -добре отговарят на представите на администрацията за осъществяване на дигитална трансформация. „Избрахме специализирано жури от експерти, което през септември миналата година въпреки кризата с коронавируса се събра за да направят окончателния избор на седем региона, които да влязат в проекта“, поясни тя.

Подбрани са четири базисни услуги свързани с образование, здравеопазване, възрастните хора и общностите в отделните региони и мобилността. Идеята според нея е да се обединят регионите по отделни услуги, като всеки има свой партньор, с който да се споделя натрупания опит под формата на клъстър, и този модел ако е успешен впоследствие да се разшири и върху нови селски региони. „Това няма да е проект, който просто да свърши след четири години, а такъв, от който изгода трябва да има за всички селски региони у нас“, продължава тя.

Целта е те да послужат за модел за превръщане на повече селски региони в мулти функционални места, като се акцентира и върху създаването на споделени работни места. Някои от регионите като този на Льорах вече предлагат дигитални услуги като например един сървис за хора с ментални увреждания.

„Важно е не само този, но и всички други подобни проекти да допринесат не само за това, отделните региони да се сдобият с технически възможности, но и те да спомогнат за повишаване нивото на дигиталните компетенции на хората които живеят в тях, с което да се повиши добавената стойност на селските региони като цяло“, каза в заключение проф. Хесел.

„Целта ни е, чрез тези услуги да създадем не просто някакви дигитални острови, а с помощта на една платформа за дигитална свързаност да дадем перспективи и пред другите региони в страната да се цифровизират. Успехът на процеса на дигитализация не е свързан само и единствено с предлагане на дигитални решения или набор от определени алгоритми, но е важно в този процес да участват и хората. Това може да стане чрез провеждането на различни информационни кампании и работилници съвместно с института за софтуерно инженерство или квалифицирани мерки насочени към администрациите на тези региони“, допълни и проф. Тобиас Федервиш.

Превод със съкращения

Мартин Иванов

по материали на: Zukunftsforum Ländliche Entwicklung.de

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар