Регионални финансови инструменти увеличават устойчивостта на френски ферми

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Стотици фермери във френския регион Новел Аквитания са изпълнили своите проекти за повишаване устойчивостта на земеделската си дейност благодарение на гаранционния фонд Alter’NA, създаден с 36 милиона евро от регионалните фондове на Нувел-Аквитания, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI.

Историята на една семейна ферма от този регион ни разказват от специализирания портал за финансови инструменти на ЕС ficompass.eu. Патрик и Изабел Бергара, базирани в Страната на баските, използваха гарантиран заем от Altern’NA в размер на 110 000 евро от финансов посредник за да финансират ремонтните дейности на помещение а за отглеждане на кози и изграждането на чисто нова доилна зала. Тези средства им позволиха диверсификация на производсвото, превръщайки семейния им бизнес в по-устойчив и печеливш.

Патрик и Изабел Бергара повишават устойчивостта на стопанството си благодарение на регионалния гаранционен фон Alterna

Двамата живеят от две десетилетия в Сурайда (Souraïde ) в сърцето на страната на баските, където отглеждат овце-майки и крави от местната порода Blonde d’Aquitaine. След заболяване в стадото си с овце, Патрик и съпругата му решават да се съсредоточат върху развитието на бизнеса с добитък. Телетата, отглеждани във фермата, се продават под първокласния етикет Herriko, което означава, че са родени, отгледани, угоени и заклани в Страната на баските.

„Създадох стадо от петдесет крави от породата Салерс (Salers) , което всяко лято премествам нависоко в Пиринеите. Тези крави са известни като издръжлива порода, живееща постоянно в планинските пасища през лятото и равнините през зимата ”, казва Патрик като добавя, че доходът само от животновъдна дейност е недостатъчен за препитанието на семейството им и решили да разделят дейностите в стопанството. Така започнали производството на световно известния пипер Espelette и решили да заменят овцете с млекодайни породи кози.

„Реколтата от пипер Espelette се възползва от защитено наименование за произход) само в десет общини, включително Сурайди, със строги правила, които трябва да се спазват. Това ни носи значителен допълнителен доход. Натоварването обаче също се увеличава и един човек вече не е достатъчен във фермата“, разказва още той.

“Бяхме посетили ферма със стадо кози. Влюбих се в козите, както и една от двете ни дъщери, които се заинтересуваха да ги отглеждат”, припомня си съпругата му Изабел. Тогава тя взела решение да напусне работата си и да прекарва цялото си време, помагайки във фермата. За да осигурят по-редовен доход чрез продажба на мляко, Изабел и Патрик създадоха Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) през март 2018 г. „Подписахме седемгодишен договор с местна мандра, разположена на 15 км от дома. Тази мандра се нуждаеше от местно козе мляко, тъй като търсенето на козе сирене непрекъснато се увеличава. Козевъдството потръгнало а временен обор с подвижна доилна били направени до обора на кравите.

На следващата година те изградили чисто нов обор за козите и инвестирали в инсталирането на много по-функционална доилна зала. „Това ни позволи да се намали наполовина времето ни за доене от шест на три часа на ден. Козите живеят в по-светла и просторна сграда и фермата вече е получила валидностт от така наречения кодекс за добри практики в отглеждането на кози ”, обяснява Изабел.

Как са направени инвестициите

Проектът за стадо кози, включително изграждането на новата доилна зала, имаше общ бюджет от 270 000 евро. семейството инвестирало 45 000 евро от собствените си средства и се възползвали от субсидия от 64 800 евро от Регион Нувел-Аквитания и ЕЗФРСР и заем в размер на 50 000 евро. Останалата част от финансирането на проекта е набрано чрез 12-годишен заем, обезпечен с гаранцията на Alter’NA от 110 000 евро . „За основния заем имахме нужда от гаранция“, обяснява Изабел. Тяхната банкова съветничка им препоръчала да се обърнат към регионалния гаранционен фонд който им позволил да увеличат ипотеката.

Днес бизнесът върви добре за двойката, която казва, че е щастлива, че се е възползвала от заема на Alter’NA. Благодарение на финансовия инструмент, подкрепен от ЕЗФРСР, те успяха да спестят определени разходи, свързани с предоставянето на заем и най-вече да се възползват от гаранция за плащане в случай на проблем. Новите продукти доказаха своята стойност. Нарастващото търсене на козе мляко, пипер Espelette и месо надмина очакванията им. Директните продажби от фермата на потребителите също бяха много популярни.

Що се отнася до бъдещето, семейството вижда фермата да продължава да се развива като семеен бизнес, придружен от Alter’NA. „Настоятелно препоръчваме този тип заем, обезпечен с гаранция, на фермери, които желаят да инвестират във фермата си, за да се насочат към по-устойчиво земеделие. . Когато дъщеря ни завърши обучението си през 2021 г., тя ще се присъедини към фермата, за да трансформира част от козето мляко, което произвеждаме, в сирене за продажба чрез местни вериги за доставки. За това ще ни трябва лаборатория, която със сигурност ще бъде следващата ни инвестиция ”, заключава Изабел.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel е един от финансовите посредници, избрани от ЕИФ за оценка на заявления и издаване на заеми с подкрепата на финансирания от ЕЗФРСР финансов инструмент за гарантиране.

За тях Alter’NA представлява важен продукт за подпомагане на бизнеса в хранителния сектор, защото им позволява да консолидират понякога рисков кредитен статус. „Нашата банка е решена да подкрепи прехода на фермерите и бизнеса в хранителната верига към по-устойчиво земеделие, желано от потребителите. Като се има предвид това, някои кредитни отчети крият ниво на риск, което не можем да приемем без използването на обезпечение. Тази гаранция ALTER’NA, възможна от ЕЗФРСР и ресурсите на региона Нувел-Аквитания, заедно с експертизата и надеждността на ЕИФ, ни позволява да финансираме тези инвестиции при преференциални условия за земеделските производители “, посочва Ричард Бабер, управител на пазара на земеделие в Caisse Fédérale de Crédit Mutuel и CIC в региона.

Това се потвърждава и от управляващия орган, Ален Русе, президент на регион Нувел-Аквитания: „Този инструмент е от решаващо за подпомагане на земеделските производители при трансформиране на техните земеделски практики и ускоряване на„ агро-екологичната трансформация “на селското стопанство към нови устойчиви агро-хранителни системи на производство и потребление. Това е конкретен и оперативен пример за амбицията, показана от регион Нувел-Аквитания в неговата пътна карта „Нео Тера“. Мобилизирането на средства от ЕС ясно показва стойността на този подход и регионалното доброволчество в този сектор “, допълни той.

И в заключение, въпреки че Ричард Бабер признава, че здравната криза е имала последици върху развитието на Alter’NA, която е стартирала непосредствено преди локдауна, той въпреки това остава уверен в нейното развитие: „Виждаме, че потребителските тенденции след кризата с COVID-19 са забелязали по-нататъшно ускоряване в полза на местни продукти, които зачитат околната среда и хуманното отношение към животните. Вярваме, че ще виждаме все повече и повече проекти за развитие на бизнеса с хранителни вериги, за да отговорим на това нарастващо търсене. Ние ще подкрепим тези нови проекти с тази гаранция. “

Alter’NA, финансовият инструмент на ЕЗФРСР, чието управление е поверено на ЕИФ, е инструмент в услуга на агроекологичния преход, като регион Нувел-Аквитания е един от първите във Франция, който подкрепя. Позволява на земеделския свят да инвестира в структуриране на проекти като създаване на еко-оранжерии за плодове и зеленчуци, развитие на къси вериги за доставки и създаване на добавена стойност чрез преработвателни и маркетингови работилници във фермата, преработка на продукти от биологично земеделие, и т.н. За повече информация относно този финансов инструмент, открийте филма Tomatec на платформата Alter’NA и посетете уебсайта fi-compass.

Мартин Иванов
по материали на ficompas.eu
Снимка: ficompass.eu

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар