Ирена Илиева: Хранителната индустрия все повече обръща поглед към „Интернет на нещата“

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Ние от Loren Networks предлагаме възможност на производители, преработватели и дистрибутори чрез Iot базирано решение да оптимизират контрола на процесите чрез отдалечено и динамично управление на данните и да защитят стоката си от погиване.

Ирена Илиева

Госпожо Илиева, може ли да разкажете повече за компанията ви, от кога сте стартирали и защо сте се насочили към разработката и предлагането на решения от областта на IoT?

Нашата компания стартира дейността си като системен интегратор. Този опит ни помогна да развием бизнеса с Интернет на нещата (IoT), навлязохме сравнително скоро преди около година и половина. Разработили сме наша собствена платформа с цел да стъпим на пазара и по конкретно в хранителната индустрия. Имаме специално предназначено за целта сензорно устройство, което измерва температура и влажност в различни хранителни помещения, складове силози и други, което намира изключително широко приложение. Измерва в диапазона от минус 30 до плюс 50 градуса. Благодарение на него всички собственици на подобни бази могат да наблюдават тези данни отдалечено директно през своя телефон. Това помага преди всичко да се изпрати информация за тези параметри и да се получава предварителна информация за нивото на влажност или температурата, като се предприемат превантивни мерки в случай, че температурата спадне под определени градуси за да се предотврати увреждане на храни или да се уведомява при възникване на форсмжорни събития, като пожар или наводнения. IoT платформата, която предлагаме, дава възможност тази информация да се получава 24/7 часа в денонощието, без да е нужно в помещенията да има физическо присъствие и това е основното ни предимство.

Приложими ли са сензорите които предлагате за хладилни камиони, които пренасят различни по вид храни?!

Да, едно от устройствата, което предлагаме разполага с допълнителен сензор, който се поставя в движещи се обекти и може да отчита температура в движещи се превозни средства. Много често големите вериги например изискват за дадена стока, когато бъде доставена да се докаже определена температурна стойност, при която е транспортирана стоката. Системата експортира точно такива справки, които потвърждават температурните нива, при които са транспортирани определен вид храни от производителя до магазина, като отчита данните на всеки 10 мин.

Къде се съхраняват данните, които се събират с помощта на сензорите?

Цялата ни платформа, с търговско наименование ANGIE предлага възможност за съхраняване на събраните данни в облачна инфраструктура и гарантиране на високи нива на сигурност при съхранението на данните. Всъщност услугите, които предлагаме ANGIE Monitor и ANGIE Locator, а от скоро и ANGIE Agro, са изцяло базирани на облачната система. Системата е интегрирана и с локатор, който през GPS показва съответното място на наблюдаваният обект. Инсталацията на устройствата ни е напълно улеснена от факта, че те са мобилни и всяко от тях разполага с батерия, която осигурява автономност на захранването.

Какъв е периодът на работа на батериите?

Услугата ANGIE Monitorразполага с устройство, чиято батерия е с цикъл на работа до две години, като използваме една съвсем нова и за нашия пазар иновативна мрежа. Този дълъг живот на батерията се дължи на LORA Network, което е съкращение от Low Range, чийто основно предимство е, че е ниско енергоемка мрежа за предаване на данни. Тоwа позволява да се пести батерия и да се използва по-дълго време.При Аngie Locatorкъдето се предават данни за местоположението се използва стандартна мобилна мрежа и там презареждането става в интервал от три до пет дни в зависимост от това, колко се използват устройствата. При LoRa базираните сензорни устройства не е задължително устройството да бъде прикрепено винаги към захранване. Това е предимството им в сравнение с класическия GPS, който имаме в атомобилите например.

Сензорите на Loreen Networks са с много широк кръг на приложение

Разполагате ли с други приложения на услугите ?

Вече имаме приложение на ANGIE Locator за проследяване на фермерски животни, които се губят много често. Това устройство просто се нанизва на каишките им, и така собствениците могат да наблюдават от разстояние, къде се намира животното и ако се загуби по-лесно да бъде открито. ANGIE Monitor включва устройство за наблюдение на температура и нива на влага в различни административни сгради, офиси общински сгради училища, градини, библиотеки и музеи.

Коя беше причината да се насочите към „интернет на нещата“?

Подтикна ни факта, че областта е иновативна и от клиенти получихме информация за това, че iskat да получават техните данни отдалечено. Ние просто се интересуваме има ли устройства, които да дават подобна информация, без да е необходимо човек да присъства. Пазарът, беше това което ни насочи, ние вложихме само достатъчна инициативност за да потърсим и адаптираме тези устройства. Не само това, но ги интегрираме в нашата платформа и развиваме допълнителни функционалности, като извличането на статистики, очертаване на следи, история на данните, сензорните устройства могат да се групират по тип на наблюдаеми обекти да речем част от тях да са складове или други за движими обекти. Не на последно място е важно да се отбележи, че даваме право на всеки потребител сам да дефинира кога да получава съобщения на телефона си. Не е необходимо да правим пренастройване на параметрите, а всеки сам може да настрои кога и къде да получава нужната му информация под формата на нотификации.

Кога сте стартирали приложението за хранителната индустрия и тук на изложението има ли интерес?

Сравнително отскоро, само от шест месеца. Не само тук на изложението, но и преди това, колегите ни са осъществили контакти с някои производители, като имаме вече клиенти и сред месопреработвателите и сред млекопреработвателите. Винопроизводители също ни търсят за инсталиране на сензорни устройства в избите им, за контролиране на температура и влажност. Освен това предлагаме сензорите си и във вариант за измерване на тези показатели на почвата, като в този случай се събира информация и за покзтелите на въздуха.

Възможно ли е това специално устройство за почвата да се комбинира с метеостанции?

Сензорните устройства всъщност представлява вид алтернатива на метеостанциите, които отчитат параметрите локално на мястото на което е поставено. Устройството е снабдено с два шипа, с помощта на които се забожда в почвата и то събира информация, в обхват до 20кв.м от мястото където е позиционирано. Предимството му обаче е, че е мобилно и може да се премества навсякъде без да е нужна допълнителна инсталация.

Оранжериите са особено подходящи за този вид сензорно устройство, предвид на това, че микроклимата който се формира в тях е определящ за реколтата. При тях освен температура и влажност на въздуха и почвата се измерва и степента на осветеност, тъй като изкуствените лампи, които се използват също имат значение за качеството на продукцията.

Направили ли сте изследване на пазара на тези технологии на „Интернет на нещата“ у нас и какво смятате за неговото развитие?

Изготвили сме по-скоро анализ на пазара за да установим каква е конкуренцията и разработените до този момент технологични решения. Винаги когато започваш да правиш нещо ново е нужен подобен анали за да се проучи колко конкурентна е бизнес средата. На пазара има подобни продукти, но те до голяма степен се различават от нашите, по начина на прилагане. Например те не са насочени точно към хранително-вкусовата индустрия или пък наблюдаваме такива сензори, извършващи измервания на умни електромери и водомери, замърсяемост на въздуха. Това са малко по-мащабни решения, които обслужват по-скоро големи инфраструктурни оператори. Ние сме се насочили конкретно към това да предложим решение на бизнеса, като не говорим само за складове и халета, но може да става дума и за приложението на нашето решение в сферата на фармацевтиката, винарни, куриерски компании, които посредством локатора да предложатчрез прикрепянето на устройството към дадена пратка на клиента, да наблюдава локациятаи в реално време. Всъщност всички тези тези данни се концентрират на едно и също приложение, ANGIE и това позволява да сеизползват разнообразни сензори и да вижда всички тези активни параметри на едно и също екранче, което в голяма степен улеснява мениджмънта на процесите.

Достъпно ли е приложението за всички разпознаваеми мобилни платформи и операционни системи, като Android или iОS ?

Няма никакви ограничения, нито във вида на операционната система, нито във вида на устройствата, които се използват. Менюто на платформата е на български и английски език. Когато се случва някакво необичайно събитие като промяна на температурен режим изпращаме нотификация и имейл до потребители че това се случва

Има ли опция позволяваща на потребителя сам да настройва кога да включва и изключва сензорите?

Да, това е част от така наречените правила, за които стана вече дума, и които всеки потребител може сам да определя. Дори има възможност да се настройва от потребителя интервалите на изпращане на нотификации, в определено от него време – в работно или извън работно времеПредвид на това че може да отпадне електричество или да се счупи генератор извън работните часове и това може да нанесеи материални щети за търговците на хранителни стоки, ако не се реагира навременно.

Когато споменахме за пазарите на IoT базирани решения какво е вашето наблюдение дали пандемията от коронавируса, в която попаднахме е дала по-голям тласък на тези пазари?
Бих казала, че не само пандемията, но и най-вече необходимостта за оптимизиране на процесите в преработвателните предприятия и фермите, така че да може да се ограничи физическото присъствие до минимум. Пандемията може би стана причина това да се случва с по-големи темпове, но този процес е започнал много по-назад във времето. Може би нуждата от въвеждането на подобни IoT решения не е била толкова осъзната, но пандемията отключи именно това мислене и в последно време бизнеса се интересуват точно от такива решения и в частност производителите на хранителни стоки, вече имат нужда от точно такива решения.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар