Винопроизводители от Азербейджан в търсене на мост към европейския пазар

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Малцина сигурно ще оспорят това, че Азербейджан е страна с древна история и традиции, но също толкова малко хора знаят, че винопроизводството е част от тези традиции, а за това, че по техните земи се е произвеждало вино има данни още от II век преди Христа. Винената история на страната е неразривно свързана с тази на съседни страни като Иран, Армения и Грузия.

Във времената на Съветския съюз винопроизводството в страната е било сравнително слабо развито като особено през 70-те и 80-те години на миналия век по площи със своите около 263 хил. хектара лозя страната се е равнявала на Аржентина. В постсъветската ера обаче тя бавно се насочва към все по-бурно развитие на този експортно ориентиран сектор съчетавайки го със туризма. Сякаш напълно естествено е в опит да популяризира своето винопроизводство Азербейджан да търси възможности да го представи пред по-широка публика от експерти и заинтересовани лица. В такава възможност се превърна и организираната среща по време на тазгодишната „Винария“ в Пловдив. Тя беше организирана по съвместен българоазербейджански проект From Grape to Trade, в който от българска страна е включена Пловдивската търговско- промишлена палата, а от азербейджанска Германо-азербейджанската търговска камара в Баку.

„Този проект се финансира от „Европалати“, една структура която обединява търговски палати от цяла Европа, като акцентът в него е да се стимулира сътрудничеството между ЕС и страни като Азербейджан, Молдова, Армения, Беларус и Грузия. Това е първата визита на азерски винопроизводители благодарение на сътрудничеството ни с Германо-азербейджанската камара в Баку“ казва Елена Бояджиева.

Освен шест компании производители и един търговец на вино, по време на събитието се представи и асоциацията на износителите на вино в Азербейджан. „Присъствието им тук на „Винария“ е златна възможност за контакти не само с български, но и с европейски партньори“, добавя тя.

„Ние имаме както малки така и големи винопроизводители. Например ние сме големи, тъй като произвеждаме вино освен от различни видове грозде, и от нар. Освен от традиционни сортове като „Мадраса“ и „Баян шира“ правим вина и от  типично френски сортове грозде като „Мускат“, Шардоне“ и „Мерло“, казва Юсиф Лазгиев от AZGRANTA.
Винарната е построена през 2011 година и е разположена на 14 хектара. Освен вина AZGRANTA произвежда и плодови сокове и компоти от нар, фейхоя, ябълка, дрян, черница и круша. Капацитета на преработвателните мощности на час възлизат на 12 тона нар, 10 тона ябълки и 40 тона грозде. Годишното производство на компанията възлиза на 180 млн. кутии плодови сокове и 24 млн. бутилки алкохол. Освен вино произвеждат различни видове коняци, водка и уиски. Само производството на вино възлиза на около 2 млн. бутилки.

„Най-големите ни пазари разбира се бяха Русия и Украйна, но заради стечението на обстоятелствата сега те са затворени. Друга наша дестинация е Китай като планираме да изнасяме в Япония“, добавя той. Държавата стимулира финансово отварянето на нови винарни с около 4 000 евро за хектар само през първата година. Биопроизводството на вина в Азербейджан също прохожда, като вече има един производител предпочел да произвежда вината си по биологичен а не по конвенционален път.

Юсиф Лазиев вижда големи перспективи за сътрудничесто между български и азербейджански винопроизводители

„За пръв път сме в България и виждаме че има потенциал за сътрудничество, тъй като вече имаме някои партньори особено що се касае до оборудването ни“, споделя Юсиф.
Потвърждение за потенциала на азербейджанското винопроизводство дойде както от посланика на страната у нас Хюсеин Хюсеинов, според който земеделието и особено винопроизводството са ключови за икономиката на страната, така и от разнообразието от винопроизводители дошли у нас. Местните винопроизводители са в непрекъснат процес на внедряване на нови и съвременни технологии на винопроизводството като в последните години развиват активно и винения туризъм включвайки сред дестинациите дори и части от спорната провинция Нагорни Карабах. По проект е изградена и съвместна винена обиколка с Русия, Грузия и Армения. Като цяло в Азербейджан броят на винопроизводителите не е голям едва 25, и може би заради това поголяма част от тях произвеждат и други видове алкохол като уиски, коняци и водка. Азербейджанските винопроизводители представили своите компании у нас изразиха надеждите си, че страната ни може да се нареди сред най-важните им партньори наред с такива както от страни от постсъветското пространство, така и от страни като Германия, Франция и Италия. Търговията с тези партньори е двустранна като на пазара в Азербейджан както споделиха и гостите с успех се продават вина от някои от водещите страни производители не само в Европа но и в света.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар