Вдъхновяващи идеи: Една социална биоферма край Букурещ показва как се произвежда хем устойчива, хем здравословна храна

Rate this post

Освен че допринася за отварянето на нови работни места и за редуциране на отпадъците, местното биопроиводство в Румъния дава възможност да се предлагат все повече висококачествени и устойчиви плодове и зеленчуци. Сега от мрежата EU CAP Network разказват историята на едно своеобразна социална ферма наречена „bio&co“ +която произвежда свежи биозеленчуци само на около 30 километра от румънската столица, Букурещ, достигащи до потребителите само в рамките на един ден след като са набрани.

Стопанството въвежда иновативен модел на социално земеделие, създавайки възможност за работа на хората в региона. „Тъкмо хората са в центъра на нашата дейност на производители на зеленчуци, на вкуса ни към работа и демонстрирането на солидарност с хората, земята и природата“, разказва Дамиен Тиери (Damien Thiery), генерален директор на Ateliere Fără Frontiere.

Социалното земеделие е пример за диверсификация на земеделието, като производството на земеделска продукция се обвързва и с предлагането на социални услуги като образование и заетост. Това води до икономически растеж и социално включване на хората, допринасяйки и за развитието на селските региони.

Румънската биоферма bio &co предлага възможност за работа и обучение на социално слаби и изключени от обществото хора, Снимка: Запазено право “Фейсбук”

Ateliere Fără Frontiere. („Работа без граници“) е румънска неправителствена организация която се занимава със социалната, обществена и професионална интеграция на хора. Тя има три социални предприятия за рециклиране на електроуреди, за преработка на рекламни банери в чанти и аксесоари както и въпросната социална ферма.

„Всичките ни предприятия се борим срещу дискриминацията, социалната бедност и срещу отпадъците, подкрепяйки солидарността между хората и образованието“, разяснява Дамиен. Целта на социалното биостопанство е да се тества ефективността и възможността да се прехвърли в земеделието модела на социалните предприятия и да се покаже, че е приложим и в други части на страната.

От „Работа без граници“ създали фермата bio&co през 2015 година по модела на специална мрежа за социално земеделие във Франция. Започнали с парче земя в румънско селце недалеч от столицата Букурещ, като наели и експерт по земеделие.

Междувременно за работници в социалното стопанство са наети 15 души с лоша репутация в обществото от региона на столицата Букурещ. „Ние наемаме хора от региона преди всичко от ромското малцинство, които заради етническия си произход са с ограничени възможности за достъп до работа“, разяснява Дамиен. Освен това двама фермери са ръководители на проекта и на стопанството, като ежедневно се използват услугите и на социални асистенти.

Друга цел на bio&co е освен възможността за работа да предлага на хората и възможност за образование, така че да разширят своите професионални компетенции и да се интегрират наново в обществото. Заедно с това се полагат усилия да се събират хора от селските и градските региони. „Ние сме се задължили да помагаме на социално слаби хора да намерят отново мястото си в обществото. За работниците си предлагаме индивидуални социопрофесионални грижи в рамките на работното ежедневие, включващи различни предложения за помощ от техническо образование през езикова подготовка и водене на счетоводство. Освен това предлагаме сезонни договори, което осигурява стабилност на хората“, допълва Дамиен.

Чрез кампании в училищата авторите на проекта популяризират потреблението и производството на здравословни храни Снимка: Запазено право “Фейсбук”

bio&co обработва над 5 хектара земеделска земя, и 4 000 квадратни метра оранжерии, за да могат да произвеждат зеленчуци през цялата година. Стопанството произвежда 100 различни сорта биозеленчуци, които се отглеждат при спазване на принципите на агроекологията, с което се цели опазване на околната среда и биоразнообразието. Благодарение на партньорството със съседни стопанства е създадена възможност за компостиране на растителните отпадъци от стопанството. Чрез използване на слънчеви колектори и собствени водоизточници също се допринася за намаляване на натиска от вредните емисии.

В партньорство с предприятия от големия град, между тях един магазин за предлагане на рециклирани продукти (Zerowasteshop) и една книжарница създават една мрежа, в която потребителите могат да си поръчват свежи зеленчуци от стопанството. В уебстраницата на bio&co могат да се намерят и рецепти за здравословни и вкусни храни., от произвежданите в стопанството сортове зеленчуци. Освен това има и специална група в социалните мрежи, в която потребителите могат да си разменят рецепти.

„Следването на здравословен начин на живот е най-важният ни принцип. Правим и кампании за целта сред децата в училище“, продължава дамиен. В допълнение на това от биостопанството организират различни събития като например фестивал на биопродуктите през октомври, чрез който се отблагодаряват за добрата реколта, а участниците в него разказват как се отглеждат зеленчуците в стопанството.

Стопанството тества различни инициативи, като например включването на специално обучение и практика на желаещи да се научат как да произвеждат здравословна храна и как да допринасят за намаляване на отпадъците. Освен това за децата се организира необичайно пътешествие на сетивата в което те трябва да познаят какви плодове се отглеждат и събират. Финансирането на дейностите по различните проекти е трудно ето защо от bio & co са отворени към различни форми на спонсорство и подпомагане.

„За нас е важно този проект да се разпространи, защото в Румъния има много подобни места, в които хората са изключени от обществото, и той може да има както много социални, така и икономически ползи“, заключва Дамиен.

Превод: Мартин Иванов
Източник: EU CAP Network

Снимки: Профил на bio& Co във „Фвйабук“

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар