Повече биохрани- Non Merci!

Rate this post

Високата инфлация отказва французите от биохраните

Допреди години Франция и Германия бяха сред лидерите в биопроизводството, а пазарите на двете страни растяха ежегодно с обещаващи темпове. Днес в светлината на зелените амбиции на Европа ситуацията поне във Франция изглежда коренно променена. Увеличени разходи на производителите и спад в потреблението са основните причини за това, нашите домакини по врене на посещението ни в средата на септември в Бретан да определят ситуацията в сектора като „катастрофа“.

Във Франция оцениха състоянието на биопроизводствотокато катастрофално

По оценки на специализирания портал freshplaza.com пазарът на биологична продукция във Франция се е свил с 4,6% само през миналата година, което означава загуба за пазара в порядъка на 600 млн. евро и е възлизал на 12,7 млрд. евро. Заради закриване на обекти и намаляло потребление, продажбите във френските биомагазини са паднали с 9,6%. Спадът в продажбите на биопродукция в супермаркетите за миналата година се е свила с 4,6 процента. Поради пренасочване на интереса на французите към местното биопроизводство с 3,9% се увеличава дела на продажбите на локални биопродукти директно от фермите. 26 хил. биостопанства са продавали свои продукти през 2022 година.

 

Франция е сред страните с най-голям дял на площите за биолозя и отглеждане на биомаслини

 

По данни на world of Organic Agriculture 2022 през 2020 година Франция е била в топ три по отношение на площите с биолозя с дял от 18% при дял на площите с биолозя за ЕС от почти 10%. Що се отнася до площите предназначени за отглеждане на биомаслини, Франция е с дял от 36,5% от общия обем на площите за биоземеделие. По брой на биопроизводителите през 2020 година с малко над 53 хил. души (53 255) Франция се е нареждала на второ място веднага зад Италия със 71 950 души. Като цяло през 2020 година Франция е държала второ място по отношение на пазара на биопродукти в ЕС след Германия (15 млрд. евро) с 12,7 млрд. евро. По отношение на потреблението на биопродукти, през 2020 година Франция е била сред страните с над 100 евро на глава от населението, със 178 евро за биопродукти, но значително е изостанала от лидерите Швейцария със 415 и Дания със 318 евро на глава от населението.

През 2020 година с дял от 15% от площите за биоземеделие Франция е била лидер в ЕС заедно с Испания, Германия и Италия. Почти 50% от биопродуктите и 60% от обработваемите площи към 2020 година са били съсредоточени в горепосочените страни.

 

През последните години обаче биоземеделието и респективно биопроизводството във Франция бележи спад , и това важи най-вече за производството на месо. Потвърждават го и думите на председателя на Бретанската регионална аграрна камара Жермен Сервент.

„Ние въобще не можем да кажем, че сме доволни от нашето биопроизводство, което в момента е в в крах. Например делът на биопроизводството в млечния сектор който беше достигнал до 5%, сега вече е паднал до 3,5-4%.

Люк Шен-Жерар

Биопроизводството на свинско месо е паднало до 1,5%, а на говеждо месо до 2%“, казва той. Според него въпреки че французите продължават да говорят за биоземеделие, „инфлацията е убила френското биопроизводство“. Що се отнася до биопроизводството в региона на Бретам, тук фермерите могат да разчитат на подпомагане от специални фондове.

„Ние сме един от първите региони в страната, създали подобни регионални фондове за подпомагане на биопроизводителите, като само през миналата година в тяхна подкрепа са били дадени 1 млн. евро“, заяви и президентът на департамент Бретан Люк Шене Жерар.

Статистиката потвърждава спада в потреблението на биопродукти

По данни на Френската агенция за биоземеделие (Agence Bio) поради повишената инфлация през 2022 година, потреблението на биопродукти в страната е спаднало с 4,6% на фона на отчетен общ спад в потреблението на храни от 5,1%. Делът на биохраните в потребителската кошница на французите за същия период е достигнал до 6% спрямо 6,4% през 2021 година. И докато продажбите в специализираните магазини за биохрани са регистрирали спад от 8,6% , директните продажби от фермерските пазари и биостопанствата се увеличават с 3,9%. Тази тенденция потвърждава нарастващото привличане на потребителите към продукти, които съчетават екологично чист метод на производство и метод на разпространение, който укрепва връзката производител-потребител. Според данните на агенцията почти 50% от биостопанствата във Франция продават директно продукцията си на потребителите.

Биологичният пазар зависи 92% от домашното потребление, но заведенията за хранене извън дома представляват основен лост за развитието на био сектора. Дори покупките на органични продукти от ресторанти да представляват само 2% през 2022 г., този сегмент отбелязва увеличение от 17%. Пазарът на колективно хранене (училищни столове, фирмени ресторанти, болници и др.) възлиза на 445 милиона евро, което представлява 7% от покупките на храна от тези заведения.

Най-значителен спад в продажбите през миналата година са регистрирали биомесата и биоплодовете с годишен спад от 13% и 7% докато при продажбите на биологични вина се отчита увеличение от 2%.

Броят на фермите за биоземеделие или намиращи се впреход във Франция през 2022 година е надминал цифрата от 60 хил. , което представлява дял от 14,2% от общия брой на стопанствата. От агенцията отчитат забавяне на тенденцията за увеличаване на броя на биопроизводителите, които за миналата година са се увеличили само с 3,5%. В посочените 60 хил. биостопанства се обработват 2,88 млн. ха земеделски площи, с което Франция остава лидер в ЕС по площи за биоземеделие.

Доказателство за приноса на потреблението на биохрани за хранителната независимост е, че през 2022 година 83% от консумираните от френските потребители биохрани са били местно производство. За сравнение през 2017 година делът им е бил само 69%. Износът на биохрани се оценява на 1,5 млн. евро, като с най-голям дял от 54% заемат биовината.

Мартин Иванов

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар