Как шведски производители усвоиха френския опит в директните продажби на занаятчийски храни

Rate this post

Авторите на проекта се надяват с негова помощ да създадат нови работни места в селските региони на Швеция

В рамките на специален транснационален проект по подхода ЛИДЕР френски производители на занаятчийски храни предлагат своя опит на техни колеги от Швеция относно усвояването на нови техники на директни продажби чрез къси вериги.

Финансирането на транснационалното сътрудничество в рамките на ЛИДЕР предлага канали за обучение на жителите на селските региони на Европа. Добър пример за това е шведски проект финансиран по една от линиите на Шведската програма за развитие на селските райони появил се като полезен инструмент в помощ на шведските производители на занаятчийски храни по време на пандемията от корона вируса да осъществят по-добър контакт с потребителите.

Проектът си е поставил за цел да подпомогне дребни производители на занаятчийски храни в изграждането на умениия и компетенции за директни продажби. И тъй като те са малки производители от селските региони, при тях съществува доста по-голям риск от сътресения поради колебанията на пазара. Ако има положителна страна на това, че са дребни производители, тя е свързана с по-голямата гъвкавост която притежават да реагират на различни неблагоприятни за пазара ефекти.

В рамките на проекта са били създадени поредица от статии и филми, в които са представени примери на дребни производители на храни и различни методи на директни продажби и така да се подпомогнат желаещите да изградят къси вериги на продажби. Освен това в рамките на проекта са били проведени специализирана конференция със 170 участници и пътуване на 20 шведски производители на храни във Франция.

Авторите на проекта се надяват с неговата успешна реализация да създадат в дългосрочен план нови работни места в селските региони. Неговата реализация е показала увеличаване на интереса сред учасниците в него да подобрят своите умения и компетенции в директните продажби, с цел да подобрят рентабилността на своята продукция.

“Участието ми в този проект ми позволи не само да повиша моите умения и компетенции, но и да се концентрирам върху клиентите си. Получих знания, чрез които се надявам да променя начина на продажби на това, което произвеждам и да изградя съвместно с други колеги от региона къси вериги на продажби. Тези умения ще ми позволят да доразвия моя бизнес, и да го направя още по-рентабилен и гъвкав“, споделя една от участниците Катарина Холмберг.

Превод със съкращения

Мартин Иванов

По материали на EU CAP Network

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар