Заглавно изображение

Какви са последните прогнози на USDA за добивите при основните аграрни култури?

На 9 април американският департамент по земеделие (USDA) публикува актуалния си месечен доклад с последните прогнози както за глобалните добиви, така и за реколтите в повечето основни региони производители, Какви са прогнозите за производството на пшеница, соя и царевица? Повече в рубриката ПАЗАР.