Заглавное изображение

Жан Рондо връща нежния звук на чембалото

 Модерни интерпретации и барокова музика възраждат един музеен експонат Чембалото- един инструмент с вековна традиция, който може да откриете в почти всеки уважаващ себе си музей за историята на музиката. Той обаче  все още не е изгубен за музиката , и макър че блясъкът му се свързва с прекрасните времена на барока, и днес са […]