Заглавно изображение

Из „Записки на един саботьор“

Автор на тази знаменателна книга, която като художествен принос по скромното ми мнение може да бъде поставена до творбите на Шаламов, а като документален до тези на Солженицин, посветени на съветската лагерна система е известният руски професор по ихтиология Владимир Чернавин (1887-1949). Заедно със своята жена и сина си те извършват нещо немислимо за началото […]