Заглавно изображение

Чужди сортове слънчоглед и царевица изместват българските

У нас има повече семепроизводители отколкото във Франция  През 2014 година няма регистрирани и признати нови  български сортове царевица и с лънчоглед, заявиха на форум в София от Изпълнителната агенция по семепроизводство, апробация и семеконтрол (ИАСАС). У нас  според експертите имало много повече производители на семена, отколкото във Франция. Това означавало, че много от малките […]