Заглавно изображение

Едеса- българският град на водата

Колкото по-на юг пътувахме, толкова повече се променяше времето,а и пейзажа. Буйно течащата през Кресненското дефиле Струма постепенно забавяше ход, сякаш приклещена от гористите хълмове на Беласица, и така спокойна и тиха тя навлизаше на територията на Гърция. Времето ставаше по-хубаво, небето синьо, а облаците се отдръпваха, докато накрая не образуваха бели кадели над върховете […]